Antinukleære faktorer, fellesbetegnelse for antistoffer rettet mot substanser i cellekjernen; også kalt antinuklære antistoffer (ANA). Påvises i serum ved en rekke autoimmune sykdommer som lupus erythematosus, Sjögrens syndrom og revmatoid artritt.