Bifurkatur, bifurkasjon, delingssted der et rør spaltes Y-formet i to like grener. Betegnelsen brukes særlig om bukaortas delingssted over bekkenet (bifurcatio aortae), eller spaltingen av luftrøret i de to hovedbronkier (bifurcatio tracheae).