Flekainid, legemiddel som brukes ved uregelmessig hjerterytme, antiarytmikum. Det forlenger ledningstiden av impulser i hjertet.