Hjertestimulering er påvirkning av hjertets rytme ved hjelp av elektriske impulser, vanligvis fra en pacemaker. Hjertestimulering kan brukes når sykdom i hjertets ledningssystem fører til svært langsom hjerterytme. Hjertestimulering brukes også i visse tilfeller under utredning av hjerterytmeforstyrrelser.