Hjertestimulering, påvirkning av hjertets rytme ved hjelp av elektriske impulser (vanligvis fra en pacemaker). Hjertestimulering anvendes når sykdom i hjertets ledningssystem fører til svært langsom hjerterytme. Hjertestimulering brukes også i visse tilfeller under utredning av hjerterytmeforstyrrelser.