ICD med to ledninger
En implanterbar hjertestarter (ICD) består av en kanne og én til to ledninger.
ICD med to ledninger
Av /Shutterstock.

Implanterbar hjertestarter er en hjertestarter som opereres inn i kroppen. Den kan brukes for å forebygge hjertestans. Behandling med ICD redder årlig tusenvis av mennesker fra en plutselig død.

Faktaboks

Uttale

implant'erbar hj'ertestarter

Etymologi

ICD er et akronym for det engelske implantable cardioverter/defibrillator; implantere betyr å sette noe inn i kroppen

Også kjent som

innoperert hjertestarter

Apparatet består av en boks eller kanne som opereres inn under huden på brystet. Fra kannen går det noen ledninger (elektroder) som legges inni eller utenpå hjertet. Disse kan sende kraftige støt til hjertet hvis det oppstår hjertestans.

ICD-er opereres inn og kontrolleres på sykehus.

I Norge regnet man med at det i 2020 var cirka 6500 pasienter som hadde en ICD, og dette året ble det operert inn knapt 1000 nye ICD-er i Norge og rundt 200 000 på verdensbasis.

Bakgrunn

Plutselig hjertestans kan iblant skyldes blokk i hjertets ledningssystem som trenger pacemakerbehandling, eller oftere, flimmer i hjertets hovedkamre (ventrikkelflimmer). Ved ventrikkelflimmer trenger hjertet et kraftig strømstøt som utlader alle muskelcellene, slik at den normale hjerterytmen slipper til igjen. Dette kalles defibrillering, og kan gis utenfra gjennom brystveggen fra en hjertestarter eller fra et innoperert apparat med ledninger inni eller utenpå hjertet (ICD, fra engelsk implanted cardioverter/defibrillator).

En ICD overvåker hjerterytmen og fungerer som en pacemaker hvis ledningsblokk stopper hjerteslaget. Den kan gi en serie raske pacemakerpulser (cardioverter) som kan bryte en farlig rask hovedkammerrytme (ventrikkeltakykardi), og endelig kan den være en defibrillator som stanser ventrikkelflimmer.

Apparatet

Kanne
/Shutterstock.

En ICD består av en boks eller kanne med elektronikk og batterier samt ledninger (elektroder).

Kanne

Kannen er laget av titan og ser ut som en stor pacemaker. Batteriene er kraftigere enn i pacemakerne fordi de skal kunne gi mange kraftige defibrilleringsstøt. En ICD må, som alle pacemakere, fjernes før kremasjon.

Elektronikken er komplisert, men driftssikker. Den består av en styringsenhet og en kondensator. Systemet programmeres med en radiosender som holdes over enheten, og som mottar rapport om systemets status og hva som har skjedd siden siste kontroll. Noen apparater kan også følges på avstand med telemetri.

Elektrodene

Røntgenbilde av brystet med ICD
Røntgenbildet viser en pasient som har fått innoperert en ICD. Kannen ligger under huden, oppe til venstre på pasientens bryst. Ledningen (elektroden) strekker seg fra kannen og inn i hjertets høyre hovedkammer.
Røntgenbilde av brystet med ICD
Av /Shutterstock.

Defibrillatorelektroden er tykkere enn vanlige pacemakerelektroder og plasseres i høyre hovedkammer. Noen har bare denne, mens andre også har pacemakerledning til høyre forkammer, eventuelt også til venstre hovedkammer. Det finnes også systemer hvor elektrodene legges som tråder under huden på brystveggen rundt. Slike systemer kan oppdage flimmer og gi sjokk, men kan ikke gi regelmessige impulser til hjerteslag (pace hjertet).

Programmeringen

Hver ICD programmeres individuelt. Alle ICD-er registrerer hjerterytmen, og en stiller inn hvor lav pulsen skal være før hjertet paces, og hvor raskt hjertet skal slå før «alarmen går». EKG-signalene registreres og tolkes, og er det flimmer, gis opptil tre kraftige strømstøt. De som har farlige anfall med rask puls (ventrikkeltakykardi), kan ha en programmering som utløser rask pacing som ofte kan bryte anfallet uten å måtte ty til sjokk. Pasienter som har hjertesvikt og venstre grenblokk, får ofte en ICD som også resynkroniserer hjertekamrene.

Indikasjoner

Indikasjonen for ICD vurderes ut fra diagnose, alder og en rekke andre tilleggsfaktorer. Det skal være berettiget frykt for hjertestans (ventrikkelflimmer) hos en pasient med brukbar livskvalitet og en rimelig forventet livslengde. Det er gjort mange forsøk på å finne kjennetegn på de pasientene som har best nytte av behandlingen, og hvem som ikke har det. Dette er vanskelig å forutsi, men retningslinjer fra internasjonale ekspertgrupper styrer praksisen.

ICD er et forebyggende tiltak. Den kan brukes hos dem som ennå ikke har hatt hjertestans, men som har berettiget frykt for at det kan skje. Dette gjelder i hovedsak pasienter som har et betydelig svekket hjerte etter hjerteinfarkt eller på grunn av hjertemuskelsykdom, men på tross av det har brukbar fysisk funksjon. I tillegg kommer et mindre antall pasienter med elektrisk hjertemuskelsykdom.

ICD kan også forebygge ny hjertestans hos dem som har overlevd én eller flere slike episoder. Behandlingen er god og kan brukes hvis det ikke finnes en utløsende årsak som kan korrigeres.

Kontraindikasjoner

Kontraindikasjonene til ICD-behandling er høy risiko for snarlig død av annen årsak, sterkt redusert livskvalitet eller at pasienten ikke ønsker slik behandling.

Implantasjonen

Operasjonen utføres av hjertespesialister ved større sykehus. Den skjer under lokalbedøvelse og kraftig sedasjon eller i narkose, og er som en pacemakeroperasjon. I noen tilfeller fremprovoseres ventrikkelflimmer slik at man får testet at ICD registrerer det og gir et strømstøt som normaliserer hjerterytmen. Pasienten ligger på sykehus over natten, og så programmeres og aktiveres enheten.

Livet med ICD

Regelmessige legekontroller

Legekontroller skjer regelmessig på pacemakerklinikker. Man henter ut en rapport om tilstanden til batteri og ledninger, og får en utskrift av rytmeloggen. Ved behov kan medisiner justeres og ICD-programmet finjusteres.

Bilkjøring

Bilkjøring er begrenset til førerkortgruppe 1 (vanlig førerkort) for pasienter med ICD. Den underliggende hjertesykdommen kan imidlertid gjøre at man ikke får ha førerkort.

Uberettigede strømstøt

Det hender at ICD feiltolker EKG-signalene og handler som om det var ventrikkeltakykardi eller -flimmer. Strømstøtet er kraftig, og stimulerer ikke bare hjertemuskelen, men også musklene i brystveggen og mellomgulvet, slik at det blir et kraftig og svært ubehagelig røsk. Noen opplever det som smertefullt. Tidligere opplevde mange ICD-pasienter dette, men nå skjer det bare hos et fåtall.

Forsiktighetsregler

Pacemakeren må beskyttes mot slag, så en må unngå våpenrekyl mot anlegget og helst også kontaktidrett.

De færreste ICD-er tåler en MR-undersøkelse. Når man kan, bør slik undersøkelse gjøres før implantasjonen. Kirurgenes bruk av diatermi under operasjoner kan påvirke alle slags pacemakere, og må eventuelt planlegges i samråd med hjertespesialist. Også implanterte nervestimulatorer kan forstyrre. Behandling med ultralyd nær enheten bør unngås. Ultralydundersøkelser er derimot uproblematiske.

Mobiltelefoner bør holdes minst ti centimeter unna en ICD fordi den ellers kanskje hemmes.

Livets sluttfase

Når hjertet er tilstrekkelig svekket, vil det enten stoppe og ikke respondere på pacemakerpulser, få ventrikkelflimmer som ikke reagerer på strømstøt, eller hjertemuskelen vil være for svak til å pumpe blodet selv om den elektriske rytmen er i orden. I samråd med pasient og pårørende er det derfor vanlig at en ICD skrus av når døden nærmer seg.

Problemer og komplikasjoner

Det kan oppstå flere problemer og komplikasjoner med implanterbare hjertestartere:

  • Elektronikkfeil skjer ytterst sjelden.
  • Lommen rundt kan bli for trang og føre til smerter og eventuelt infeksjon og sår.
  • Ledningene kan løsne. Da må pasienten opereres om igjen.
  • Infeksjon er den mest fryktede komplikasjonen, som heldigvis er sjelden. Da må hele anlegget fjernes.

Elektrisk storm

En ICD kan konvertere ventrikkelflimmer til normalrytme, men den forhindrer ikke det neste anfallet. En pasient i ustabil fase kan derfor få en rekke anfall med hovedkammerarytmier som med rette sjokkes bort. Er det mer enn tre episoder i løpet av 24 timer, kalles det «elektrisk storm». Dette må behandles i sykehus.

Historikk

Peter Christian Abildgaard og høneforsøkene

Den danske veterinæren Peter Christian Abildgaard publiserte i 1775 den første beretningen om defibrillering. Han hadde bygget en kondensator som han ladet opp, og satte kondensatorplatene på hver side av hodet til en høne som så falt livløs om. Et nytt strømstøt gjennom brystet vekket den imidlertid til live igjen. Neste uke gjentok han forsøket mange ganger med en ny høne. Den var fortumlet etterpå, men var frisk og la siden til og med egg.

Siden 1950-tallet hadde man gjort forsøk med hjertestartere som ved hjelp av strømstøt gjennom brystkassen kunne stanse ventrikkelflimmer. De ble mye bedre da man skiftet fra bruk av vekselstrøm til likestrøm, og på 1960-tallet kom de i bruk på hjerteovervåkingsavdelingene. Disse utvendige defibrillatorene var svære sykehusapparater.

Michel Mirowski og hundeforsøk

Michel Mirowski (1924–1990) var en jødisk ungdom som i 1943 klarte å rømme fra ghettoen i Warszawa, og overlevde krigen som partisan i Ukraina. Familien hans hadde blitt drept i Holocaust, men han kom seg til Frankrike og ble lege. Siden emigrerte han til Israel hvor han ble hjertelege. Hans mentor og sjef ble gjentatte ganger reddet av sykepleiere som defibrillerte ham når han falt om på sykehuset. Da denne sjefen døde, dro Mirowski til Baltimore i USA for å utvikle en defibrillator som kunne opereres inn, overvåke hjerterytmen og gi strømstøt rett på hjertet når det trengtes.

Et umulig prosjekt, mente kollegene på Johns Hopkins hospital, så Mirowski måtte bruke garasjen sin som testlaboratorium og familiehunden som forsøksdyr. Da dette etter noen år virket lovende, ble både kolleger og investorer interesserte, og i 1980 kom den første rapporten om den nye, livreddende behandlingen. Senere er det komme mange forbedringer: Batteriet er blitt mindre, men varer lenger, elektrodene sys ikke på hjertet, men føres inn gjennom venene, og enheten programmeres og utspørres som en pacemaker.

En rekke eldre kontrollerte kliniske studier viste at ICD-behandling gitt på riktige indikasjoner forbedret overlevelsen sammenlignet med datidens medisinbehandling mot plutselig uventet hjertedød. Siden har behandlingen av hjertesvikt blitt betydelig forbedret, så behandlingsgevinsten ved denne tilstanden er ikke endelig avklart.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg