hyperaktivitetssyndrom

Hyperaktivitetssyndrom, tilstand hos barn og voksne som karakteriseres av oppmerksomhetsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet. Se også oppmerksomhetsforstyrrelse.

Oppmerksomhetsproblemene

Oppmerksomhetsproblemene arter seg ofte i form av slurvefeil, konsentrasjonsproblemer i arbeid og lek, problemer med å lytte, problemer med å følge instruksjoner i arbeid og vansker med å organisere oppgaver. Personer med hyperaktivitetssyndrom unnviker oppgaver som krever vedvarende oppmerksomhet, de mister lett ting (f.eks. bøker, verktøy) som er nødvendige for oppgaver, de distraheres lett av ytre stimuli og er «glemske» i dagliglivet.

Hyperaktiviteten

Hyperaktiviteten kommer frem i form av vansker med å holde lemmer i ro, tendens til å flytte på seg, eventuelt rastløshet, problemer med å gjøre noe rolig, og snakking i ett kjør. Hyperaktive personer er kjennetegnet av hele tiden «å være på farten».

Impulsiviteten

Impulsiviteten kommer frem i form av frembusende atferd uten å vente på tur og tendens til å bryte inn på andre (samtaler, lek) ut fra egne impulsive behov med svak evne til å utsette dette under hensyntagen til andres reaksjoner og behov.

Hyperaktivitetssyndrom er til stede fra før 7-årsalder, og fører i mer uttalte former til problemer i skole og senere i arbeidslivet.

Årsaker

Hyperaktivitetssyndrom kan skyldes gjennomgripende utviklingslidelser, schizofreni, stemningslidelser, angstlidelser, dissosiative lidelser og personlighetsforstyrrelser.

Behandling

Den viktigste behandlingen er rådgivning til foreldre og lærere, samt ulike sosiale og trygdemessige støttetiltak. Voksne kan også ha hyperaktivitetssyndrom, og hos disse er foruten informasjon om tilstanden, læring av mestringsmekanismer for å motvirke impulsivitet og oppmerksomhetssvikt viktig. Hvis hyperaktivitet og tilhørende oppmerksomhetssvikt er uttalt og hindrer et akseptabelt funksjonsnivå, kan sentralstimulerende (etylfenidat, amfetamin) legemidler brukes. Noen kan også ha utbytte av stimulerende antidepressive legemidler som først og fremst virker ved å hemme reopptaket av noradrenalin (atomoxetin, reboxetin). Det finnes et nasjonalt kompetansesenter for hyperaktivitetssyndrom som kan formidle oppdatert informasjon om diagnose, utredning og behandling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg