Sentralstimulerende midler, psykostimulantia, legemidler som stimulerer psykiske funksjoner og motvirker tretthet. Amfetamin og metylfenidat er de eneste stoffene i denne gruppen som er registrert som legemidler i Norge. Amfetamin ligner kjemisk på noradrenalin. Både amfetamin og metylfenidat brukes i behandlingen av barn med hyperaktivitetssyndrom og ved narkolepsi. På grunn av fare for misbruk er det strenge utleveringsbestemmelser for disse midlene. Kokain er et svært effektivt psykostimulerende middel som ikke lenger har medisinsk anvendelse. Andre, mindre effektive psykostimulerende midler er efedrin og koffein. Se også doping, dopingmidler, narkotika.

Sentralstimulerende midler virker på sentralnervesystemet og gir økt våkenhet, økt selvfølelse, nedsatt appetitt, rusfølelse med hevet stemningsleie og kritikkløshet. Påvirkning av sentralstimulerende midler kan føre til ulykker og vold. Ved gjentatt bruk er risikoen for utvikling av avhengighet høy (se rusmiddelavhengighet). Ved gjentatt, langvarig bruk kan bl.a. sinnssykelige forandringer inntre. Disse vil oftest gå tilbake når bruken av sentralstimulerende midler avsluttes.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

11. desember 2014 skrev Berit Hoff

Kan sentralstimulerene midler ha effekt ved sterk fatigue som skyldes ms?

22. januar 2015 svarte Thale Kristin Olsen

Hei, Berit!

Ifølge det kliniske oppslagsverket uptodate.com (http://www.uptodate.com/contents/symptom-management-of-multiple-sclerosis-in-adults?source=machineLearning&search=multipe+sclerosis+fatigue&selectedTitle=4~150&sectionRank=1&anchor=H9#H9) kan både modafinil og metylfenidat (et annet sentralstimulerende middel) ha nytte hos pasienter med MS-relatert fatigue. Effekten er imidlertid usikker. Det har blitt gjort noen forskningsstudier som har undersøkt effekten av modafinil i denne pasientgruppen. Noen av disse indikerer at modafinil kan ha effekt, andre ikke. Den største studien som har blitt gjort så langt (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824337), hvor 115 pasienter deltok, fant ingen forskjell mellom modafinil og placebo. Det trengs mer forskning før man kan konkludere nærmere.

Hilsen Thale

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.