Inhalasjonskammer er et hjelpemiddel som gjør det lettere å ta inhalasjonslegemidler
/Shutterstock.

Inhalator er et lite medisinsk apparat som brukes for å levere legemidler direkte til lungene gjennom innpusting (inhalasjon). Inhalatorer brukes først og fremst til lokalbehandling av sykdommer i luftveiene slik som astma, kols og cystisk fibrose, men kan også brukes for å gi medisiner til hele kroppen (systemisk).

Inhalatorer gjør det mulig å raskt levere legemidler til de områdene av luftveiene der behandlingen er nødvendig. Dette gjør også at tiden det tar før legemidlet gir effekt kan være kort, noe som er fordelaktig i eksempelvis behandling av astma der pasienten kan ta visse typer inhalasjonslegemidler ved behov.

Ulike typer inhalatorer

Det finnes flere typer inhalatorer, hver med sin egen mekanisme for å omdanne legemidlet til en fin tåke eller aerosol som kan pustes (inhaleres) dypt ned i lungene. Avhengig av type inhalator kan legemidler til inhalasjon være i væskeform eller som pulver. Størrelsen på dråpene eller pulverpartiklene i aerosolen avgjør hvilke deler av lungene virkestoffet i legemidlet når ut til. Dess mindre partikkelstørrelse, dess lengre ned i lungene når man. For å nå helt ned i bronkioler og alveoler bør partiklene være mindre enn to mikrometer i diameter.

Sprayinhalator

Sprayinhalator er den vanligste typen av inhalatorer. Den er avhengig av en drivgass for å danne en aerosol som pasienten kan inhalere
/Shutterstock.

Sprayinhalator er den vanligste typen. Den består av en trykkbeholder inni en plasthylse, og et munnstykke. Når apparatet aktiveres, frigjøres en forhåndsbestemt og nøyaktig oppmålt dose av legemidlet som en aerosolspray.

Virkestoffet i en sprayinhalator er oppløst eller suspendert i flytende drivgass sammen med hjelpestoffer. Sprayinhalatorer krever ofte koordinasjon mellom aktivering og innånding, noe som kan være utfordrende. Det finnes derfor hjelpemidler i form av inhalasjonskammer der man setter dosen inn i den ene enden av kammeret og så puster pasienten gjennom en maske i andre enden av kammeret. På den måten slipper pasienten å tenke på å skulle inhalere samtidig som dosen gis. Hen får også mer tid til å få i seg dosen.

Av hensyn til miljøet er det et mål å redusere bruken av drivgass. Derfor utvikles det nye sprayinhalatorer som ikke trenger drivgass, og det oppfordres til å velge pulverinhalator der det er mulig.

Sprayinhalatorer kalles også «Metered-Dose Inhalers» på engelsk, og forkortes MDI.

Pulverinhalator

Pulverinhalatorer finnes i ulike varianter, men alle inneholder pulver og er avhengig av pasientens innpust for å frisette dosen med legemiddel
/Shutterstock.

Pulverinhalatorer leverer legemidlet i pulverform. Pulveret kan være ferdig dosert og pakket i kapsler eller blister, eller dosen måles opp av inhalatoren før bruk. Pasienten må ta et raskt og dypt innpust for å inhalere pulveret. Pulverinhalatorer krever ikke drivgass for å levere legemidlet, og kan derfor være enklere å bruke enn sprayinhalatorer.

Det finnes ulike metoder for å frigi en dose fra pulverinhalatorene. Felles for disse metodene er at man først puster ut, så inhalerer man raskt gjennom et munnstykke for å frigjøre dosen. Denne medisineringen aktiveres altså av pusten og det er pasientens inhalasjon som danner aerosolen. Pulverinhalatorer kan dermed være mindre effektive hvis pasienten ikke kan trekke pusten kraftig nok.

Pulverinhalator kalles også «Dry Powder Inhaler» på engelsk, og forkortes DPI.

Aerosolinhalator (soft mist)

Soft mist-inhalatoren (SMI) er en ny type inhalator. Denne produserer en fin aerosol av flytende legemiddel uten bruk av drivgasser. De er designet for å gi en lengre varighet av aerosolskyen, noe som kan gi enklere koordinasjon av inhalasjonen og gjøre at virkestoffet kommer lengre ned i lungene.

Forstøverapparat

Forstøverapparat, også kalt nebulisatorer, er elektriske eller batteridrevne apparater som omdanner flytende legemidler til en aerosol som kan inhaleres gjennom et munnstykke eller en maske. De krever ikke koordinasjon mellom aktivering og innånding og er derfor nyttige for barn, eldre og andre som kan ha problemer med å bruke håndholdte inhalatorer. Forstøverapparat kan brukes for å gi større volum av legemidler til inhalasjon og brukes ofte når det er behov for større doser enn en sprayinhalator eller pulverinhalator kan gi.

Bruk

For å oppnå best mulig effekt av behandlingen er det viktig at inhalatorer brukes korrekt. Dette er uavhengig av hvilken inhalator man bruker. Bruken avhenger av riktig innåndingsteknikk og vedlikehold av apparatet. God opplæring i bruk av inhalatorer for å sikre at pasienten får i seg riktig dose av medikamentet er viktig. Apotekene har derfor på oppdrag fra helsemyndighetene utviklet gode opplæringsprogram, og pasienter vil få tilbud om inhalasjonsveileding fra farmasøyter når de henter ut inhalasjonslegemidlene sine.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg