Neonatal alloimmun trombocytopeni, tilstand hos foster eller nyfødt med lavt antall sirkulerende trombocytter (blodplater).

Årsaken er at mor har dannet antistoff av IgG-type mot antigen på barnets trombocytter. Disse antistoffene kan passere morkaken (placenta), slik at barnets trombocytter blir brutt ned av barnets egne makrofager, for det meste i milten. Oftest er antistoffet rettet mot antigenet HPA-1a (Human Platelet Antigen 1a).

Tilstanden er kan sammenlignes med rhesussykdom, men ved NAIT rammes blodplatene, mens det ved rhesussykdom er de røde blodcellene (erytrocyttene) som rammes.

Bare 2 % av den norske befolkning mangler antigenet HPA-1a, og det er nesten bare kvinner som dessuten har HLA-DR type B3 *0101, som danner slikt antistoff i svangerskapet. NAIT forekommer derfor ikke hyppig, men når anti-HPA-1a foreligger, er det nødvendig med god oppfølging under svangerskapet for å forebygge skader på barnet.

I en del tilfelle er det nødvendig å sette fødsel i gang før termin eller utføre keisersnitt. Det kan være nødvendig å transfundere barnet med HPA-1a-negative trombocytter rett etter fødselen, og fødselen bør derfor skje ved sykehus med avansert blodbank. Det er foreslått å inkludere forebygging av NAIT i svangerskapsomsorgen ved undersøkelse av samme blodprøve som tas av alle svangre til forebygging av rhesussykdom.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.