Optikusatrofi, svinn av nervefibrene i synsnerven på grunn av sykdom eller skade.