Somatisering, mye brukt begrep som benyttes i fire ulike betydninger: