Trisomi, kromosomfeil som består i at cellekjernene har ett kromosom for mye, dvs. at det finnes 47 i stedet for 46 kromosomer i hver celle. Ett av kromosomene finnes i tre utgaver i stedet for i to. Man kaller dette en numerisk kromosomfeil – til forskjell fra en strukturell. Se også Downs syndrom, kromosomer, translokasjon.