Sykepleiediagnose
Sykepleiere snakker med pasienter og undersøker hvordan de mestrer ulike deler av hverdagslivet. Dette kan munne ut i en sykepleiediagnose som er et ledd i sykepleieprosessen.
Sykepleiediagnose
Av /Shutterstock.

Sykepleiediagnose er en formulering av et pasientproblem som krever sykepleiefaglig tiltak. En sykepleiediagnose bygger på en sykepleiers vurdering av pasienten. Den navngir, definerer og beskriver kjennetegn på pasientens erfaringer, reaksjoner og følgetilstander til sykdom og helsesvikt eller risiko for slike. Sykepleiediagnoser er standardisert utformet.

En sykepleier formulerer en sykepleiediagnose etter å ha samlet informasjon om pasienten og tolket og vurdert disse ut fra et sykepleiefaglig perspektiv.

Medisinsk diagnose og sykepleiediagnose

En sykepleiediagnose må ikke forveksles med en medisinsk diagnose. Mens en medisinsk diagnose er en presis beskrivelse av en sykdomstilstand, for eksempel diabetes eller hjerteinfarkt, er en sykepleiediagnose en beskrivelse av pasientens reaksjoner på eller erfaringer med en aktuell eller potensiell sykdom eller helsesvikt. En sykepleiediagnose kan for eksempel beskrive ineffektiv ernæring knyttet til nylig diagnostisert diabetes, eller akutt smerte knyttet til hjerteinfarkt.

Sykepleiens mål er å hjelpe pasienten å håndtere konsekvensene av sykdom eller helsesvikt, enten det gjelder gjennomføring av medisinsk behandling eller å mestre en sykdoms eller helsesvikts konsekvenser for livet og pasientens ulike gjøremål.

Struktur og inndeling

Sykepleiediagnosen utgjør problemformuleringsdelen av sykepleieprosessen. En sykepleiediagnose består av tre ledd: problemet, årsaken og definerende karakteristika eller risikofaktorer.

Eksempler på sykepleiediagnoser er:

  • Ineffektiv pust grunnet smerte som viser seg gjennom overfladisk pust, bruk av hjelpemuskler og rapportert smerte ved inn- og utpust.
  • Engstelse knyttet til stress som viser seg gjennom anspenthet og uttrykk for bekymring for for eksempel en forestående operasjon.
  • Akutt smerte knyttet til redusert blodgjennomstrømning av hjertemuskelen som viser seg gjennom uttrykt smerte og grimaser.

Erfaringene, reaksjonene og følgetilstandene som formuleres som sykepleiediagnoser er primært knyttet til enkeltindivider, men kan også omhandle familier eller problemer på samfunnsnivå. Målet er å gi sykepleiere et presist uttrykk for et sykepleiefaglig problem som skal gi grunnlag for valg av passende sykepleietiltak.

Terminologi

NANDA International (North American Nursing Diagnosis Association) er en internasjonal organisasjon som har som formål å utvikle og godkjenne et felles språk eller terminologi for sykepleiere. ICN (International Council of Nurses) er det internasjonale forbundet for sykepleiere.

Den internasjonale organisasjonen NANDA og ICN har utviklet og godkjent en felles terminologi for sykepleiere, altså sykepleiediagnoser. Disse brukes i økende grad internasjonalt, oftest i tilknytning til elektroniske journalsystemer.

I Norge er ICNP-systemet, som er utviklet av ICN, oversatt til norsk og gjort tilgjengelig for bruk i norske elektroniske journalsystemer. Det tas blant annet i bruk i Helse Sør-Øst fra 2023. Det er også mulig å formulere sykepleiediagnoser som fritekst.

Bruk og kritikk av sykepleiediagnoser

Sykepleiediagnoser er som nevnt et standardisert begrepsapparat som er ment å understøtte kommunikasjonen mellom sykepleiere og gjøre dokumentasjon av sykepleien mer presis og konsistent.

NANDAs sykepleiediagnoser er ikke i utbredt bruk i Norge. Mange synes begrepsapparatet virker fremmedgjørende og lite fleksibelt. Derimot har Norsk Sykepleierforbund engasjert seg i arbeidet med å utforme standardisert terminologi i samarbeid med International council of nurses (ICN), det såkalte ICNP-systemet (International Classification of Nursing Practice).

Ikke alle vil være enige i at standardiserte diagnoser egner seg til å beskrive pasienters erfaringer og reaksjoner knyttet til sykdom eller helsesvikt, fordi disse er individuelle og i stor grad er påvirket av kulturell og sosial bakgrunn. Noen vil også hevde at begrepet sykepleiediagnose er fremmedgjørende i sykepleie og i for stor grad henter medisinens fagtradisjon og logikk inn i sykepleiefaget. Kritikerne mener sykepleieproblem eller sykepleiebehov er mer sakssvarende begreper for å kommunisere pasienters behov for sykepleie.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Morten Mikalsen

Syns det er noe misvisende å skrive at det er standardisert. Dette har vært et tema som går langt tilbake i tid, og så vidt jeg har forstått prøvde NSF i 1994 i få dette standardisert i sykepleierutdanningen. Der jeg går sykepleierutdanningen, er ikke engang de som underviser på samme fakultet enig i hvordan dette skal gjøres.

NANDA er jo med her, men i nyere tid er jo også ICNP kommet på banen. Ser at denne artikkelen er noe eldre enn den artikkelen forfatteren har på ICNP, så regner med det bare er snakk om oppdatering.

svarte Halvard Hiis

Hei, Morten. Takk for kommentaren. Vi har for tiden dessverre ingen fagansvarlig for sykepleie, men vi skal lete etter noen som kan gå gjennom artiklene og oppdatere dem. Den nye fagansvarlige vil ta hensyn til kommentaren din i oppdateringen av denne artikkelen. Vennlig hilsen Halvard Hiis, medisinsk redaktør

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg