Sykepleiediagnose, beskriver på en presis og standardisert måte aktuelle og potensielle helseproblemer som faller innenfor klinisk sykepleiepraksis. Helseproblemene kan være lokalisert hos enkeltindivider, familier eller på samfunnsnivå. Målet er å gi sykepleiere et presist uttrykk for et sykepleiefaglig problem som et utgangspunkt for valg av passende sykepleietiltak. Se også NANDA som er et kodeverk og klassifikasjonssystem for sykepleiediagnoser.