FISH, forkortelse for Fluorescerens In-Situ Hybridisering, teknikker der man ved hjelp av prober (små DNA-fragmenter) kan undersøke eventuelle forandringer i genomet (arvestoffet). Teknikkene kan benyttes både som et supplement til vanlig kromosomanalyse (på metafaseceller) og til kromosomanalyse på interfaseceller (mellom celledelinger), t.o.m. i rutinefremførte, formalinfikserte vevssnitt. En variant av denne teknikken er komparativ genomisk hybridisering, som tillater en «totaloversikt» over alle delesjoner og amplifikasjoner i arvestoffet i en svulstcelle.