Kysthospitalet, sykehus i Stavern, Vestfold. Bygd 1892 som spesialsykehus for barn med tuberkuloseformen skrofulose. Utvidet 1900 med isolasjonshus for smittefarlige pasienter. Etter hvert som tuberkulose gikk tilbake utover på 1900-tallet, ble sykehuset åpnet også for andre pasientgrupper, og etter 2. verdenskrig har hovedvekten ligget på ortopedi og rehabilitering. Ble i 1965 en del av Sophies Minde i Oslo, og er senere omorganisert flere ganger. Fylkeskommunalt fra 1989 under navnet Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR). Ble ved sykehusreformen i 2002 sammenslått med Kongsgård sykehus i Kristiansand til eget helseforetak, fra 2003 en enhet under Rikshospitalet.