Bacitracin, antibiotikum som produseres av Bacillus subtilisog virker på grampositive bakterier og Entamoeba histolytica. Absorberes ikke fra tarmen og brukes ved overflateinfeksjoner og ved tarminfeksjoner (amøbedysenteri).