Bacitracin er et antibiotikum som produseres av Bacillus subtilis og virker på grampositive bakterier og Entamoeba histolytica. Bacitracin absorberes ikke fra tarmen og brukes ved overflateinfeksjoner og ved tarminfeksjoner (amøbedysenteri).