Fedmeoperasjon, en effektiv behandling for sykelig fedme (kroppsmasseindeks > 40 eller > 35 med fedmerelatert alvorlig sykdom). Operasjoner som fører til restriksjon av matinntaket og operasjoner som gir både restriksjon av matinntaket og malabsorpsjon foretas. Operasjoner som kombinerer restriksjon og malabsorpsjon som biliopankreatisk bypass med duodenal skift («switch») og gastrisk bypass er vist å gi større vekttap og bedre effekt over tid enn de rent restriktive metodene.