Mykofenolat, immunmodulerende legemiddel som brukes ved transplantasjoner sammen med ciklosporin og kortikosteroider for å forebygge avstøtning (rejeksjon). Preparatet inneholder mykofenolatmofetil som omdannes i kroppen til det aktive mykofenolsyre. Antas å virke ved å hemme enzymet inositolmonofosfatdehydrogenase.