Naturlig resistens, medfødt motstandskraft mot infeksjoner, kroppens uspesifikke forsvar mot mikroorganismer. Denne delen av infeksjonsforsvaret omfatter bl.a. barrierefunksjoner (hud og slimhinner), faktorer i serum (motstandsstoff) og noen hvite blodceller. Se også motstandsstoff.