Store norske leksikon

#Mat og kosthold

Gorm Kallestad/Scanpix. Begrenset gjenbruk

En samling artikler om ernæring fra Store norske leksikon og Store medisinske leksikon.
Les hovedartikkelen

Standard 1 fordoeyelsesorganer mennesket

fordøyelsen

Fordøyelsen er de mekaniske, kjemiske og biologiske prosessene som maten må gjennomgå før næringsstoffene kan tas opp i blodet, slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. Fordøyelsesprosessen innebær...