Store norske leksikon

#Mat og kosthold

Gorm Kallestad/Scanpix. Begrenset gjenbruk

En samling artikler om ernæring fra Store norske leksikon og Store medisinske leksikon.
Les hovedartikkelen

Standard 1 fordoeyelsesorganer mennesket

fordøyelsessystemet

Fordøyelsessystemet er de mekaniske, kjemiske og biologiske prosessene som maten må gjennomgå før næringsstoffene kan tas opp i blodet, slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. Fordøyelsesprosessen...

Standard stoffskifte 3

stoffskiftet

Stoffskiftet er summen av alle kjemiske reaksjoner som finner sted i hver enkelt celle i en organisme hvor formålet er å skaffe energi til livsnødvendige prosesser og å produsere nytt organisk mate...