Store norske leksikon

#Mat og kosthold

Gorm Kallestad/Scanpix. Gjengitt med tillatelse

En samling artikler om ernæring fra Store norske leksikon og Store medisinske leksikon.
Les hovedartikkelen