Furosemid, et vanndrivende legemiddel (diuretika) som benyttes ved hjertesvikt, høyt blodtrykk (hypertensjon) eller vannansamlinger i kroppen (se ødem).

Furosemid øker væskeutskillelse i urinen (diuresen) ved å hemme reopptak av natrium, klorid, og kalium i nyrene. Disse saltene binder vann i urinen, og urinmengden øker. 

Eksempler på handelsnavn er Furix, Diural og Furosemid.

Det finnes tre hovedgrupper vanndrivende som virker på forskjellige steder i nefronet;

Furosemid er et slyngediuretikum, da det påvirker et område i nefronet kalt Henles slynge (eller Henles sløyfe). 

Andre diuretika med samme virkningsmekanisme som furosemid er bumetanid. 

Furosemid blokkerer NaCl-pumpen i Henles slynge og dermed reopptak av natrium, klorid, og kalium i kroppen. På denne måten øker saltmengde i urinen. Økt saltmendge i urinen vil trekke med seg vann (se også osmose). Resultatet blir økt urinproduksjon og redusert væskemengde i kroppen. Redusert blodvolum gir redusert blodtrykk og mindre belastning for hjertet.

De vanligste bivirkningene er dehydrering, elektrolyttforstyrrelser og for lavt blodvolumet (se hypovolemi). Furosemid kan gi noe økt serumkolesterol og triglyserider.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.