Kurariserende stoffer, perifert virkende, muskelrelakserende stoffer (se muskelrelakserende midler), samlenavn på stoffer som i likhet med kurare blokkerer overføringen av signaler fra motoriske nerver til skjelettmuskler. Man skiller mellom depolariserende stoffer som gir en lett kontraksjon før lammelsen inntrer (f.eks. suxameton), og ikke-depolariserende som ikke utløser kontraksjon og som virker noe langsom-mere (f.eks. pankuron).