Strålekniv, apparat som gir konsentrert gammabestråling med 110 gray (Gy) på et avgrenset område av hjernen. På denne måten lages en liten lesjon på 100 mm3. Lesjonen bryter forbindelsen mellom bestemte hjerneområder. Behandling med strålekniv er et stereotaktisk inngrep (se stereotaktisk kirurgi) som utføres under nøye kontroll. Se også psykokirurgi.