Sympatomimetika, stoffer som etterligner virkningen av adrenalin og noradrenalin, som er transmittere i det sympatiske nervesystem. Slike stoffer brukes først og fremst i behandlingen av astma og anafylaktisk sjokk.