Synovialt sarkom, en sjelden type kreftsvulst utviklet i bindevev, oftest lokalisert i muskulatur. Behandling er først og fremst radikal kirurgisk fjernelse. Supplerende stråleterapi, og i noen tilfelle cytostatikabehandling kan også bli aktuelt.