Bløtvevssvulster, samlebetegnelse på både godartede (benigne) og ondartede (maligne) svulster som utgår fra forskjellige typer binde- og støttevev. Til de godartede hører f.eks. fibrom (bindevevssvulst), lipom (fettvevssvulst), kondrom (brusksvulst), angiom (karsvulst) og osteom (bensvulst). Ondartede svulster i binde- og støttevev kalles sarkomer. Sarkomer sees spesielt hos barn og unge voksne. Til de ondartede svulstene i bløtdelene hører f.eks. fibrosarkom (bindevevssvulst), liposarkom (fettvevssvulst), kondrosarkom (brusksvulst), angiosarkom (karsvulst) og osteosarkom (bensvulst). Sarkomer spres oftest via blodkar og ofte tidlig til lungene.