Transkraniell magnetisk stimulering, en foreløpig eksperimentell behandlingsmetode av dype depresjoner. Prinsippet består i å plassere en isolert spole over den hoderegionen man vil stimulere. Det muliggjør påvirkning av et avgrenset anatomisk område i motsetning til ECT som påvirker hele hjernen. Prinsippet er at når det sendes kortvarig strømimpuls gjennom spolen, dannes et kortvarig magnetisk felt som når hjernen uhindret av hud og benvev. Ved å variere magnetfeltets styrke oppnås endring i hjernens nevronale aktivitet. rTMS er relativt enkelt å administrere. Metoden er smertefri og krever verken bruk av legemidler eller anestesi. Man håpet derfor at rTMS skulle kunne erstatte ECT i behandling av dype depresjoner. Selv om data tyder på at rTMS er bedre enn uvirksom behandling (placebo), er behandlingen imidlertid mindre effektivt enn ECT ved dype depresjoner. rTMS har derfor hittil ikke blitt tatt i alminnelig bruk i behandling av depresjoner.