Bakteriostatiske midler, (av bakterie og gr. 'stillestående'), stoffer som hemmer veksten av bakterier, men som er uten evne til å drepe dem. Flere antibiotika og kjemoterapeutika har bakteriostatisk effekt, f.eks. tetracykliner og sulfonamider. Se også baktericider.