Metabolisme av 5-FU

I leveren kan 5-FU brytes ned til DHFU (inaktiv metabolitt) av enzymet dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD). Inni en kreftcelle vil 5-FU bli tatt opp og videre omdannet til aktive metabolitter. Disse metabolittene involverer fluordeoksyuridin monofosfat (FdUMP), fluordeoksyuridin trifosfat (FdUTP) og fluoruridintrifosfat (FUTP). Metabolittene FUTP og FdUTP, kan settes inn i RNA og DNA og skade disse. Metabolitten FdUMP kan skade DNA ved å hemme tymidylatsyntase (TS). Disse mekanismene medfører hemmet nukleinsyresyntese.

Metabolisme av 5-FU
Lisens: CC BY SA 3.0

Fluorouracil, ofte kalt FU eller 5-FU, er et legemiddel som brukes i behandlingen av ulike krefttyper som brystkreft, endetarms- og tykktarmskreft og magesekkreft.

Faktaboks

Uttale

flu'oro-uras'il

Også kjent som
FU, 5-FU

Legemidlet er en type cellegift som inngår i gruppen antimetabolitter.

Kreftceller er avhengig av oppkopiering av DNA og cellevekst for å overleve. Fluorouracil hemmer oppkopieringen av DNA og brukes derfor i kreftbehandling.

Virkningsmekanisme

Fluorouracil ligner kjemisk sett på en viktig bestanddel i DNA-et som kalles pyrimidin. Fluorourcail klassifiseres som en antimetabolitt. Antimetabolitter er stoffer som likner på andre stoffer i stoffskiftet (metabolismen), men som ikke har helt samme funksjon. DNA og RNA er bygd opp av pyrimidiner og puriner. Det er tre typer pyrimidiner som er viktige: cytosin, uracil og tymin.

5-FU likner på uracil. Forskjellen er at 5-FU har et fluoratom i seg. I kroppen vil cellene bli lurt til å ta opp fluorouracil fordi det er veldig likt uracil. Cellene bruker de samme transportmekanismene for uracil som for 5-FU.

Inni cellene blir 5-FU omdannet til tre aktive stoffskifteprodukter

  • fluordeoksyuridin monofosfat (FdUMP)
  • fluordeoksyuridin trifosfat (FdUTP)
  • fluoruridintrifosfat (FUTP)

Både FUTP og FdUTP kan brukes i bygging av RNA og DNA, men de vil skade RNA og DNA.

Produksjonen av tymidylat er et kritisk trinn i DNA-syntesen. Enzymet tymidylat-syntase er viktig for denne syntesen. Metabolitten FdUMP vil binde seg til enzymet tymidylat-syntase, og dermed hemme aktiviteten. Inaktiveringen hemmer DNA-syntesen. Dette bremser veksten av kreftceller.

5-FU hemmer altså nukleinsyresyntesen (cytotoksisk), noe som igjen medfører hemmet celledeling og cellevekst (cytostatisk).

Bruk

Fluorouracil er en av de mest brukte cellegiftene for en rekke vanlige kreftformer. Legemidlet gis ofte som enkeltinjeksjon og kontinuerlig infusjon. Det kan også brukes i form av krem, salve eller liniment.

Fluorouracil-injeksjon er godkjent for behandling av brystkreft, tykktarmskreft, endetarmskreft, magesekkreft og bukspyttkjertelkreft. Det kan også smøres direkte på områder rammet av solar keratose, altså solskadet hud og forstadiet til hudkreft.

Fluorouracil gir ganske liten effekt hvis man bruker det alene. Legemidlet brukes derfor ofte i kombinasjon med andre kreftlegemidler og strålebehandling. Effekten av fluorouracil bedres også ved kombinasjon med folinat. Folinat styrker bindingen av FdUMP (metabolitt av 5-FU) til tymidylatsyntase noe som øker effekten av 5-FU.

Preparater

Virkestoffet fluorouracil selges i Norge under handelsnavnene Actikerall, Efudix, Fluorouracil Accord og Tolak. Fluorouracil Accord finnes som infusjons -eller injeksjonsvæske (oppløsning), mens Tolak bare finnes som krem. Efudix selges både som krem og salve.

Actikerall er et kombinasjonspreparat bestående av fluorouracil og salisylsyre og er et liniment. Alle disse legemidlene er reseptpliktige.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene av fluorouracil er mage-tarmplager og svekket beinmargsfunksjon.

Mage-tarmplagene er mer uttalt ved kontinuerlige infusjoner av legemidlet. Blant mage-tarmplager er diare, oppkast, kvalme, magesmerter og anoreksi mest vanlig. En sjelden bivirkning av 5-FU er blodig avføring (toksisk kolitt). I et slikt tilfelle vil man avslutte behandling med 5-FU umiddelbart.

Beinmargssvikt kan forekomme ved bruk av bolusinjeksjoner med 5-FU. Ved beinmargssvikt er mangel på en type hvite blodceller (granulocytopeni) mest vanlig.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Lars Finsen

Stoffet heter fluoruracil, ikke fluoro-uracil. Halogenforbindelser skrives uten -o- på norsk. Unntak er bare kloroform og analoge forbindelser, samt uorganiske ioner, f.eks. heksakloroplatinat, tetrakloroaluminat.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,Takk for kommentar.Jeg ser at Norsk legemiddelhåndbok også bruker Fluorouracil (http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/39176), men vil sjekke dette videre med fagansvarlig.Med vennlig hilsenMarte Ericsson RysteRedaktør

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei igjen,Nå har jeg hatt kontakt med fagansvarlig Olbjørn Klepp angående dette oppslagsordet. Han viser til at både Felleskatalogen (http://www.felleskatalogen.no/medisin/), siste utgave av boken Kreftsykdommer, samt siste utgave av boken Cytostatika alle benytter betegnelsen fluorouracil. Personer som søker etter dette oppslagsordet gjør nok det på bakgrunn av medisinsk omtale, og da er det sannsynlig at det er fluorouracil de søker etter. Vi vil derfor la oppslagsordet stå som det gjør. Men jeg har satt inn fluoruracil som alternativt navn.MvhMarte

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg