Gassembolisme
Gassembolisme. Bobler av luft (gass) i arteriene kan være svært alvorlig. På et tidspunkt vil blodårene bli for trange til at luftbobla kan komme seg videre. Da vil den blokkere for blodstrømmen på samme måte som en blodpropp. Dette kan gi hjerneslag.
Av /Biorender.

Gassembolisme er en potensielt livstruende tilstand hvor gassbobler eller luftbobler i blodet har kilt seg fast i en blodåre og danner en propp som hindrer blodstrømmen. Luft er den vanligste gassen som gir gassembolisme.

Faktaboks

Uttale

gassembol'isme

Etymologi

av gresk embolos, ‘propp’

Vanligvis finnes det ikke bobler av gass i blodet. Slike bobler kan oppstå hvis det omgivende trykket faller brått, for eksempel ved rask oppstigning etter dykking (dykkersyke), eller hvis kabintrykket svikter ved flyging i store høyder. Bobler av gass (luft) kan også komme direkte inn i blodet utenfra, for eksempel ved kirurgi, skader, behandling av blodårer og barotraumer fra mekanisk overtrykksventilasjon og dykking.

Gassbobler i blodet vil fraktes med blodstrømmen til de kommer ut i årer som er så små at boblene kiler seg fast. Derved stanses eller forstyrres blodstrømmen på innkilingsstedet. Gassembolier vil gi forskjellige symptomer og problemer avhengig av størrelse og lokalisasjon. Ved mange eller store gassembolier kan sirkulasjonsforstyrrelsen få alvorlige følger, som infarkt.

Typer

Direkte gassembolisme krever at det er en åpning mellom en luft- eller gasskilde og blodåresystemet. Det er også en forutsetning at det er en trykkgradient som tillater overgang inn i sirkulasjonen.

Luftembolisme kan være i vener eller arterier. Gassembolisme på venesiden av kretsløpet får sjelden alvorlige konsekvenser, mens embolisme på arteriesiden alltid vil være alvorlig.

Venøs gassembolisme

Venøs gassembolisme er en konsekvens av at gass (luft) kommer inn i en vene, fraktes via hjertets høyre hovedkammer og setter seg fast i lungevevet. Lungene virker som et filter for gassbobler og andre embolier som kommer med det venøse blodet fra resten av kroppen.

Arteriell gassembolisme

Gassembolisme

Gassembolisme. Venøst blod (blått) er i et normalt hjerte atskilt fra arterielt blod (rødt) som pumpes ut til kroppens organer og vev. Derfor blir så godt som alle venøse gassbobler fanget opp i lungesirkulasjonen. Rundt 10 prosent av befolkningen har små åpninger i skilleveggen mellom høyre og venstre forkammer. Hos disse kan venøse luftbobler komme over i arteriesystemet, bli fraktet ut i kretsløpet og skade hjernen og andre organer.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Arteriell gassembolisme kan være en konsekvens av ufullstendig filtrering av venøse gassembolier i lungen eller innføring av luft direkte inn i det arterielle systemet. Arteriell gassembolisme kan også være såkalt «paradoksal embolisme» hvor gassboblene kommer over fra venesiden til arteriesiden, og vil derfor ikke bli fanget av lungekretsløpet. Dette skjer først og fremst hos dem som har åpning i skilleveggen mellom høyre og venstre forkammer, såkalt atrieseptumdefekt eller åpent foramen ovale. Gassboblene kan da føres med blodet til kapillarnettet i ett eller flere organer. Spesielt farlig er gassembolisme i hjernen hvis sirkulasjonen her blokkeres, noe som gir varig vevsødeleggelse (hjerneinfarkt).

Gassemboli kan også gi vevsskade ved å utløse klumping av blodplater og stimulering av komplementsystemet.

Årsaker

Rask oppstiging ved dykking

Sikkerhetsstopp
Fritidsdykkere gjennomfører såkalt sikkerhetsstopp ved avslutningen av et dykk. Hensikten er å forebygge dykkersyke.
Sikkerhetsstopp
Shutterstock.

Gassembolisme ved for rask dekompresjon skyldes hovedsakelig bobler av nitrogen som dannes i venøst blod. Nitrogen utgjør 78 prosent av den luften vi puster inn og ut. Under dykking øker trykket i lungenes alveoler, hvor gassveksling mellom luft og blod foregår, slik at mer nitrogen kan oppløses i blod og vevsvæsker.

Under oppstigning reverseres denne prosessen. Når lufttrykket i alveolene faller på grunn av oppstigningen, vil nitrogenets partialtrykk reduseres, og det dannes en gradient for nitrogenutstrømning fra vevene via blodet og til lungealveolene. Herfra blir gassen til slutt pustet ut.

Problemene oppstår når oppstigningen skjer for raskt. Nitrogenet kan da ikke sive ut av vevene i oppløst tilstand like hurtig som trykket avtar. Det er nå for mye gass oppløst i forhold til det fallende trykket, og denne overmettede tilstanden gjør at det dannes frie bobler.

Komplikasjon ved operasjoner

Foruten situasjoner med trykkfall i omgivelsene, kan gassembolisme i vener opptre som en komplikasjon ved operasjoner. Spesielt stor er risikoen hvis pasienten må sitte delvis oppreist under en operasjon, og inngrepet foregår over hjertehøyde slik at trykket i halsvenene blir lavere enn i omgivelsene.

Andre årsaker

Gassembolisme kan videre oppstå som en komplikasjon ved overtrykksventilasjon, pneumothorax og ved kikkhullskirurgi når CO2-gass ledes inn i bukhulen med overtrykk. Også ved infusjon av blod og saltoppløsninger under overtrykk kan luftembolisme forekomme.

Ved bildeundersøkelser med kontrastmiddel (angiografi) eller målinger i arteriene, er det av vesentlig betydning å unngå at luft i systemet gir opphav til arteriell luftembolisme. Luftembolisme i arteriene kan også komme som komplikasjon ved skader på brystkassen.

Behandling

Overtrykkskammer.

Skisse av overtrykkskammer på et sykehus. Kammeret har to rom: behandlingskammer og trykksluse. Begge rom har dører som blir lufttette når de stenges, og kan tilføres gass under trykk, slik at begge kamrene kan settes under det ønskede overtrykk.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Tilstanden behandles med at pasienten puster luft med 100 prosent oksygen og ligger på venstre side. Dette sideleiet forhindrer overgang av bobler fra høyre til venstre side i hjertet, altså fra venøs til arteriell side.

Behandling foregår helst i trykktank for å gi maksimalt partialtrykk av oksygen og dermed en gradient for utlufting av nitrogen. Trykket komprimerer til en viss grad også boblene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg