Glitazoner, gruppe av legemidler (thiazolidindioner; rosiglitazon og pioglitazon er registrert i Norge) som kan brukes i behandlingen av type 2-diabetes. Glitazoner stimulerer peroksisomproliferator-aktiverende reseptor gamma (PPAR gamma), og fører blant annet til at den blodsukkersenkende effekten av insulin forsterkes. Brukes helst i kombinasjon med andre blodsukkersenkende legemidler.