Medfødt tilstand, tilstand, sykdom eller lidelse som finnes allerede ved fødselen. En tilstand som er ervervet etter fødselen, kalles ervervet tilstand.