Respirasjonslyder, lyder som oppstår i forbindelse med pusting. For å vurdere respirasjonslydene bruker man et stetoskop som plasseres på brystkassen. Forskjellige sykdomstilstander vil medføre ulike respirasjonslyder, f.eks. vil man ved astma kunne høre pipelyder og ved lungebetennelse knatrelyder. Av og til kan respirasjonslyder høres også uten bruk av stetoskop. Se også auskultasjon.