Akuttfaseproteiner er serumproteiner hvis konsentrasjon øker kraftig ved akutte infeksjoner og annen vevsskade. Disse proteinene er viktige i diagnosen av denne typen tilstander. Noen eksempler på akuttfaseprotein er haptoglobin, CRP (C-reaktivt protein) og fibrinogen.