Troponiner

I muskelcellene er det tre typer troponiner: troponin I, T og C.

Troponiner
Av /Shutterstock.

Troponin er en gruppe proteiner som finnes inne i muskelceller. Ved skade på muskelceller, som for eksempel ved hjerteinfarkt, slippes troponiner ut i blodbanen, og vi kan måle mengden med en blodprøve.

Oppbygning

I våre muskelceller har vi tre typer troponin: Troponin T (TnT), Troponin I (TnI) og Troponin C (TnC). Disse tre typene henger sammen i et troponinkompleks. Troponinkomplekset regulerer muskelsammentrekningen i tverrstripet muskulatur, det vil si både skjelett- og hjertemuskel. Der regulerer troponinkomplekset samspillet mellom aktin og myosin.

Troponin T binder troponinkomplekset til tropomyosin, mens troponin I hemmer bindingen mellom aktin og myosin. Troponin C har evnen til å binde kalsium og reversere den hemmende aktiviteten til troponin I. Når en muskelcelle skal trekke seg sammen, økes mengden kalsium i nærheten av troponinkomplekset. Når kalsium binder seg til troponin C, endrer troponinkomplekset form slik at tropomyosin trekkes bort fra aktin og legger seg i furen mellom aktinfilamentene. Dette gjør at aktin kan feste seg til myosin og muskelen forkortes.

Både for troponin I og troponin T er rekkefølgen på aminosyrene i hjertemuskulatur forskjellig fra i skjelettmuskulatur. Ved kun å måle konsentrasjonen av den troponin T-typen som er i hjertet (hjertespesifikt troponin T; cTnT) eller troponin I (cTnI) i en blodprøve, er det mulig å påvise en lekkasje av troponiner fra hjertemuskelcellene.

Hjertespesifikk biomarkør

Troponinene spiller en viktig rolle i diagnostisering av akutt hjerteinfarkt. Ved hjerteinfarkt får hjertemuskelcellene for lite oksygen, noe som fører til at de skades og dør. Normalt er troponinverdiene i blodet veldig lave, men ved skade på hjertemuskelcellene kan troponinverdien mangedobles. Jo større skaden er, desto mer troponin frigjøres til blodbanen.

Diagnosen hjerteinfarkt stilles ikke alene på endringer i troponinverdier. Dersom en ser en typisk økning og påfølgende fall av troponin (TnT eller TnI) er det et vanlig tegn på et hjerteinfarkt i utvikling. I tillegg til stigning av troponin, stilles diagnosen på grunnlag av sykehistorien og symptomer, samt EKG-forandringer eller bildediagnostikk (ekkokardiogram eller røntgenundersøkelse, koronar angiografi).

Moderat økning av troponinene (TnT og TnI) i en blodprøve kan sees ved andre akutte hjertesykdommer, som for eksempel hjertesvikt, hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerterytmeforstyrrelser. Økning av troponin kan også sees ved kronisk skjelettmuskelsykdom, etter fysiske anstrengelser og ved kronisk nyresvikt.

Referanseområde

Mengden troponin i blodet (TnT og TnI) øker med økende alder, og er generelt noe lavere hos kvinner enn hos menn. Det finnes kun én analysemetode for å måle troponin T, mens det er mange ulike metoder for å måle troponin I. Måling av troponin T eller troponin C gir samme informasjon (er likeverdig), men referanseområdet (99-prosentilen) for troponin kan variere mellom ulike laboratorier fordi analysemetodene er forskjellige.

En økning av troponinverdien høyere enn 99-prosentilen for metoden tyder på hjerteinfarkt. Lavere verdier utelukker hjerteinfarkt. Ved akutt hjerteinfarkt sees en typisk stigning og fall av troponinverdiene. Konsentrasjonen av troponin i blodet stiger allerede 3–4 timer etter at celleskaden oppstod, når maksimum etter 12–24 timer, og normaliseres etter 7–14 døgn.

Konsentrasjonen av troponin T hos hjertefriske er normalt lavere enn 14 nanogram per liter (ng/l). Hvis man måler troponin T over 14 ng/l vil det styrke mistanken om hjerteinfarkt. Konsentrasjonen av troponin I som gir mistanke om hjerteinfarkt er avhengig av analysemetoden som benyttes på laboratoriet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Børre Aursnes

Klarer du å få plass til noen flere fremmedord i denne artikkelen? Tviler. Det er OK å vise fagspråk, men gjør det i parentes ETTER forklaringer for lekfolk. Dette er da ikke en lærebok for legestudenter? Jeg er ikke lege, men foreslår artikkelen skrevet omtrent slik:Troponin er et molekylært protein som medvirker til å styre musklenes sammentrekning. Troponin-nivået i blodet brukes også som indikator for et nært forestående hjerteinfarkt eller at pasienten har hatt infarkt. Det finnes tre typer Troponin med følgende normalinovåerTnC fra X til Y [enhet]TnI fra X til Y [enhet]TnT fra X til Y [enhet]Forhøyede verdier av Tnl ogTnT kan indikere infarkt.Troponin, utgjør en del av muskelcellens aktin, og som har til oppgave å trekke vekk tropomyosintrådene for at muskelen skal forkortes. Se musklene, tropomyosin.

svarte Georg Kjøll

Hei Børre. Du har rett i at denne artikkelen er vanskelig å forstå, og en del av oppføringene i Store medisinske leksikon var opprinnelig skrevet med tanke på at andre fagfolk utgjorde den største lesergruppen. Men vi jobber med å tilgjengeliggjøre stoffet og jeg skal ta ditt forslag videre! Alt godt fra Georg

svarte Georg Kjøll

Hei igjen Børre. Fagansvarlig har nå skrevet om artikkelen for å gjøre den mer tilgjengelig, og fremmedordene er lenket opp til andre artikler igjen hvor du finner forklaringer på disse.Alt godt fra Georg

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg