Tungekreft, ondartet svulst utviklet i tungen. I mer enn 95 % av tilfellene er svulstene plateepitelkarsinomer utviklet fra overflaten av tungen. Sjeldnere opptrer adenokarsinomer utgått fra spyttkjertler, eller sarkomer fra muskelceller.

Forekomst

Det er ca. 80 nye tilfeller av tungekreft hvert år i Norge. Noen flere menn enn kvinner rammes av denne sykdommen. De fleste tilfeller av tungekreft opptrer etter 55-årsalder, men sykdommen kan også sees hos yngre voksne. Aldersjustert hyppighet (se kreft, Forekomst) er lite endret de siste 30 årene.

Årsaker

Alle former for røyking (også av hasjisj og marihuana) er den viktigste årsaken til tungekreft, men også alkohol eller kronisk irritasjon fra tannstubber kan disponere. Tungekreft kan også opptre hos personer med svært sunt levesett og god munnhygiene. I en del tilfeller utvikles kreft i områder med kroniske epitelforandringer (leukoplaki) på tungen.

Sykdomsutvikling

Tungekreft debuterer vanligvis som et kronisk sår med fast, vollformet sårrand, ofte på siden eller bak på tungen. Det utvikles etter hvert en fastere svulst. Det opptrer ofte tidlig spredning til lymfeknuter under kjevebenet eller på halsen. Hvis sykdommen kommer ut av kontroll, kan pasienten få svære plager på grunn av lokal eller regional svulstvekst og sårdannelse, og sykdommen kan spre seg til lunger, skjelett og andre organer.

Diagnosen

Diagnosen baseres på vevsprøve (biopsi eller aspirasjonscytologi) fra primærsvulsten.

Behandlingen

Behandlingen er kirurgisk fjerning av svulstområdet, med større eller mindre deler av friskt tungevev omkring. Man forsøker så langt det er forsvarlig å bevare tungefunksjonen. Hvis det foreligger regional lymfeknutespredning, fjernes både angrepne og tilgrensende lymfeknuter. Kirurgi kombineres vanligvis med intensiv strålebehandling mot tungen og/eller mot regionale lymfeknutestasjoner. Det kan også bli aktuelt med såkalt interstitiell strålebehandling, hvor radioaktivt materiale føres inn i svulstområdet for en tid. Ved avansert sykdom eller tilbakefall forsøkes ofte også behandling med cytostatika (cellegift), men effekten av slik kjemoterapi er vanligvis kortvarig ved tungekreft.

Prognosen

Prognosen er svært avhengig av hvor utbredt sykdommen er ved behandlingsstart, og særlig om det er lymfeknutespredning. Totalt sett helbredes ca. 50 % av pasientene. Ved små primærsvulster uten spredning helbredes ca. 80 %. Prognosen er best ved svulster lokalisert til fremre 2/3 av tungen.

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 13.02.2009

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.