Angiotensinreseptor-neprilysininhibitor er et legemiddel som brukes i behandling av kronisk hjertesvikt. Det er et kombinasjonspreparat som består av to virkestoffer: valsartan og sakubitril.

Faktaboks

Også kjent som

sakubitril-valsartan, ARNI

Legemiddelet virker ved å senke blodtrykket og redusere opphopning av salter og væske i kroppen.

Legemiddelet kom på det norske markedet i 2022.

Virkningsmekanisme

Legemiddelet påvirker hjertesvikt på flere måter. Noen av kjennetegnene på hjertesvikt er høyt blodtrykk, opphopning av væske og salter i kroppen, og forandring i hjertets struktur (remodellering). De to ulike virkestoffene virker ulikt på disse komponentene i hjertesvikt.

Valsartan

Valsartan virker på et stort hormonsystem som kalles RAAS-systemet. Valsartan hemmer angiotensin I-reseptor. Angiotensin II er et hormon som binder seg til denne reseptoren (tross ulikheten i navnet). Hormonet øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene (vasokonstriksjon).

Hormonet stimulerer også frigjøring av aldosteron fra binyrebarken. Aldosteron regulerer salt- og væskebalansen i kroppen og gjør at vi skiller ut mindre av saltet natrium og vann i nyrene. Opphopning av salter og væske i kroppen gjør også at blodtrykket øker.

Når valsartan blokkerer angiotensin I-reseptorer vil dermed effekten av angiotensin II hemmes, slik at blodtrykket senkes.

Sakubitril

Sakubitril omdannes i kroppen til en aktiv form. Den aktive formen hemmer enzymet neprilysin. Neprilysin bryter ned peptidhormoner som utvider blodårene, og blant disse finner vi ANP og BNP. ANP og BNP skilles ut av hjertemuskulaturen og er egentlige gunstige, ettersom de senker blodtrykket. Peptidhormonene utvider blodårene og øker utskillelsen av vann og salt fra nyrene. Neprilysin hemmer også frigjøring av hormonene renin og aldosteron. Når sakubitril hemmer neprilysin, øker nivået av disse peptidene som viser seg å være gunstig mot hjertesvikt.

RAAS-systemet og peptidhormoner er viktige for å regulere blodtrykket og utviklingen av hjertesvikt. Hemming av RAAS-systemet forsterker den gunstige effekten av natriuretiske peptider, som ellers hadde vært beskjeden. Kombinasjonen demper også remodellering av hjertet, det vil si at hjertet i større grad bevarer sin form.

Bruk

ARNI brukes mot kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon. Preparatet anbefales på lik linje med ACE-hemmer og angiotensin II-reseptorantagonist. Det kan også erstatte ACE-hemmer dersom pasienten fortsatt har symptomer etter behandling eller ikke tåler ACE-hemmer.

Preparater

Sakubitril/valsartan er den eneste ARNI tilgjengelig og har handelsnavnet Entresto®.

Bivirkninger

Den vanligste bivirkningen av ARNI er lavt blodtrykk (hypotensjon), spesielt hos eldre, som følge av blodtrykkssenkningen. Blodtrykket skal kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og under doseøkning.

Preparatet kan også gi opphopning av kalium i blodet (hyperkalemi). Kaliumnivået må derfor følges opp.

Andre bivirkninger er nedsatt nyrefunksjon eventuelt nyresvikt, kraftløshet (asteni), diaré, kvalme, hodepine og svimmelhet. Mindre vanlige bivirkninger er kløe og utslett. Hevelse av huden (angioødem) kan også oppstå som følge av opphopning av proteinet bradykinin i kroppen. Bradykinin er et protein som nedbrytes av neprilysin, enzymet som sakubitril hemmer.

Forsiktighetsregler

Ved lavt blodtrykk, hyperkalemi eller nyresvikt anbefales det å redusere dosen eller velge et annet legemiddel. Eventuelt kan man justere samtidig brukte legemidler som også senker blodtrykket, slik som vanndrivende midler.

ARNI skal ikke kombineres med ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorantagonister ettersom alle disse virker på RAAS-systemet. Dette kan gi økt risiko for bivirkninger. Samtidig bruk av ACE-hemmer vil gi økt risiko for angioødem.

Legemidlet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon ettersom man har størst risiko for lavt blodtrykk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg