Hodetraume. iStock. Begrenset gjenbruk

hjernerystelse

Artikkelstart

Hjernerystelse, commotio cerebri, er et begrep som ikke er helt avklart med hensyn til hvilke symptomer som skal kreves for at denne diagnosen skal kunne stilles. Man forutsetter vanligvis en kortvarig bevisstløshet.

Årsaker

Som navnet sier, utløses tilstanden ved en rystelse av hjernen. Dette kan skje direkte ved et slag mot selve hodeskallen, for eksempel ved at man støter hodet mot noe eller blir slått, for eksempel ved et fall. Det er en forutsetning at hodet beveges i forbindelse med skaden. Ved hjernerystelse er det ingen påvisbar skade eller blødning i hjernen.

Symptomer

Det viktigste og mest avgjørende symptomet er bevisstløshet som inntrer umiddelbart. I de aller fleste tilfellene varer den fra få sekunder opptil noen minutter, men den kan vare i flere timer. Hvis pasienten ikke har klarnet fullstendig opp etter seks timer, dreier det seg om en mer omfattende skade. Typisk er også såkalt amnesi eller hukommelsessvikt. Denne kan være retrograd, det vil si at man helt har glemt hva som hendte umiddelbart før skaden eller ulykken. Den kan også være anterograd, det vil si at man ikke husker noe fra den første tiden etter at man våknet opp igjen etter å ha vært bevisstløs.

Hodepine opptrer svært regelmessig umiddelbart etter en hjernerystelse. Mange blir kvalme, og oppkast forekommer. Svimmelhet og lett forvirring forekommer også i mange tilfeller.

Man må også være oppmerksom på eventuell fornyet forandring i bevissthetstilstanden. Inntreffer dette, dreier det seg ikke om en ukomplisert hjernerystelse. Det er viktig å være oppmerksom på at et fall som tilsynelatende har utløst en hjernerystelse, kan ha andre årsaker som for eksempel epilepsi, hjerneslag, hjerterytmeforstyrrelser eller overdosering med insulin ved diabetes. Man skal derfor snakke med eventuelle vitner til ulykken slik at hendelsesforløpet blir klart.

Utredning og behandling

Ved en kraftig hjernerystelse vil det være behov for en medisinsk vurdering på legevakt eller sykehus. Ofte vil det bli tatt CT av hodet for å utelukke andre, mer alvorlige tilstander som brudd, hjerneblødning eller hjernehinneblødning.

I tillegg kan man måle S100B i en blodprøve. S100B er et protein som frigjøres til blodet ved skade i sentralnervesystemet. Et lavt nivå av S100B utelukker med stor sannsynlighet hjerneskade som vil kreve nevrokirurgisk operasjon, spesielt hvis testen utføres innen seks timer etter hjernerystelsen.

Noen pasienter vil kreve observasjon over natten, med innleggelse i sykehus. Andre pasienter kan observeres hjemme.

Symptomene kan bli borte etter noen få timer eller dager. Det anbefales at man holder seg i ro til plagene blir borte.

Senfølger

Omkring 15 prosent får langvarige plager etter en hjernerystelse. Dette kalles postcommotiosyndrom.

Pasienter med postcommotiosyndrom kan oppleve smerter og hodepine, kvalme og redusert matlyst, svimmelhet, tretthet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer. Andre symptomer kan være søvnløshet og senket toleranse for stress, følelsesmessige belastninger eller alkohol.

Hvis plagene varer over flere uker, øker risikoen for at symptomene kan vedvare i måneder, og i verste fall over et par år. En andel av pasientene med vedvarende plager kan også oppleve angst og depresjon. Det finnes ingen eksakte diagnosekriterier for postcommotiosyndrom, og heller ingen kurativ behandling. Behandlingen retter seg mot de symptomene som er mest fremtredende hos den enkelte pasient.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg