Isoniazid, legemiddel som har baktericid virkning på mykobakterier. Medikamentet hemmer dannelsen av fettholdige mykolsyrer i mykobakteriers cellevegg. Isoniazid var et av de første antimikrobielle midlene som ble brukt for å behandle tuberkulose og er fortsatt av stor betydning i tuberkulosebehandlingen. Se antimykobakterielle midler.