Poliovirus er et RNA-virus som forårsaker poliomyelitt. Poliovirus tilhører slekten enterovirus i familien Picornaviridae (se picornavirus).