qSOFA er et skåringssystem utviklet for å gjenkjenne voksne personer i risiko for å utvikle organsvikt grunnet alvorlig infeksjon (sepsis).

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for quick Sequential Organ Failure Assessment

qSOFA står for «quick Sequential Organ Failure Assessment Score» og går fra 0 til 3 poeng. Man får ett poeng for hvert av de følgende:

Det tas utgangspunkt i at en frisk person uten kronisk organsvikt har 0 poeng. En nytilkommet endring hos en akutt syk person som gir minst to poeng på qSOFA bør reise mistanke om sepsis. For eksempel vil en person med mistenkt infeksjon som har respirasjonsfrekvens på 25 per minutt, systolisk blodtrykk 130 mmHg og som ligger med lukkede øyne og svarer forvirret (GCS = 13) få en skår på to poeng med qSOFA.

Bakgrunn

Den klassiske definisjonen av sepsis var basert på tilstedeværelse av en generalisert betennelsesreaksjon i kroppen (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) med samtidig mistenkt eller påvist infeksjon. Denne definisjonen har i lang tid blitt sett på som for uspesifikk. Dette har antakelig ført til at personer med alvorlige infeksjoner og organsvikt (sepsis) har blitt diagnostisert og fått behandling sent i forløpet av infeksjonen. Dette kan ha økt risikoen for død og alvorlige senkomplikasjoner.

På denne bakgrunnen ble det laget og publisert en internasjonal definisjon for sepsis og septisk sjokk i 2016 (The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)). Her ble qSOFA første gang anbefalt som skåringssystem som kunne brukes ved sengekanten, altså ved pasienten, for å gjenkjenne utvikling av alvorlig organsvikt. Skårer en person med mistenkt eller påvist infeksjon to eller tre poeng på qSOFA, bør personen behandles som om den har sepsis.

SOFA

qSOFA er en forenklet og forkortet variant av et skåringssystem som brukes på intensivavdelinger for å vurdere alvorlighet av kritisk sykdom, se SOFA. For å kunne utføre denne skåringen trenger man svar på blodprøver og vite mer om sammenheng mellom tilført oksygen (FiO2, oksygen i inspirasjonsluften) og mengde oksygen målt i blodet (PaO2).

qSOFA er en enklere og raskere versjon av SOFA som ikke er avhengig av blodprøver. qSOFA tar til dels utgangspunkt i SOFA sine grenseverdier for respirasjon, sirkulasjon og våkenhet.

Mekanismer

Økt pustearbeid

En person med økt oksygenbehov eller som av andre grunner har økt pustearbeid ved sepsis har som regel en forhøyet respirasjonsfrekvens, og dermed få ett poeng på qSOFA-skåren for dette.

Økt pustearbeid kan skyldes økt melkesyreproduksjon (laktacidose) som skyldes dårlig blodsirkulasjon til ulike vev som følge av sepsis. Dette senker blodets pH-verdi (gjør blodet surere), noe som stimulerer hjernen til økt pustearbeid som fjerner karbondioksid fra blodet. Karbondioksid står i en kjemisk likevekt med karbonsyre i blodet. Ved å puste ut karbondioksid forsvinner drives likevekten fra karbonsyre over til karbondioksid. Dermed øker pH-verdien igjen og personen har da en metabolsk acidose som er respiratorisk kompensert (se blodgasser).

Infeksjon i lungevevet eller forandringer i dette vevet som kan følge av utvikling av multiorgansvikt kan også være årsaker til at pustearbeidet er økt.

Utvikling av sirkulasjonssvikt

Utvikling av sirkulasjonssvikt ved sepsis skyldes utslipp av cytokiner og andre signalstoffer i blodet grunnet en generell betennelsesreaksjonen i kroppen. Dette gjør at de små blodårene på arteriesiden utvider seg (vasodilatasjon), som gjør at den totale perifere motstanden mot blodstrøm går ned. Betennelsesreaksjonen gjør også at det frigjøres signalstoffer som kan påvirke hjertet til å slå dårligere (septisk kardiomyopati).

Begge disse faktorene senker blodtrykket. Dette ses ved at middelarterietrykket (MAP) går ned. For å opprettholde et høyt nok blodtrykk, vil man på en intensivavdeling gi legemidler som noradrenalin og adrenalin for å holde blodtrykket oppe. Disse legemidlene får blodårene på arteriesiden til å trekke seg mer sammen igjen ved stimulering av α1-reseptorer (vasokonstriksjon). De har også en stimulerende effekt på hjertets kontraksjon via β1-reseptorer, og dette er mer uttalt for adrenalin enn for noradrenalin (se inotrope medikamenter). Enkelte ganger gis også dobutamin, i samme kategori, men dette er mindre vanlig. Behovet for slike legemidler, og mengden av dem gitt ved infusjon, vil ofte gjenspeile graden av sirkulasjonssvikt. I qSOFA er dette forenklet til at et blodtrykk på under 100 mmHg gir poeng, da dette oftest samtidig betyr at MAP er under 70 mmHg og at sirkulasjonssvikt kan være under utvikling.

Endring i våkenhet

Signalstoffene fra betennelse kan også påvirke hjernen direkte og bidra til forvirring og redusert våkenhet. Sirkulasjonen av blod til hjernen kan også være påvirket. Dette kan vise seg i redusert Glasgow Coma Scale (GCS). Normalverdien er 15 poeng. Ved qSOFA vil alle GCS-skåringer under 15 poeng gi ett poeng, uavhengig av hva de er, mens ved SOFA vil dette være gradert ut fra endring i GCS.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg