Stimulantia, (til stimulus), oppstivende eller opplivende midler, er i snevrere forstand legemidler som brukes for å bedre blodomløp og åndedrett. I videre betydning midler som øker aktiviteten i hjernebarken og dermed fjerner tretthetsfølelse (koffein, amfetamin), delvis også om narkotiske midler som fremkaller et kunstig velbefinnende ved å dempe angst, uro, hemninger osv.