Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er blodkreft som utgår fra forstadier til lymfocytter, som er en undergruppe av de hvite blodcellene. Lymfocyttene er en del av det adaptive immunforsvaret.

Faktaboks

Uttale

lymf'atisk leukem'i

Også kjent som

engelsk: acute lymphocytic leukaemia (ALL)

Akutt lymfatisk leukemi er én av to hovedformer for akutt blodkreft, der den andre er akutt myelogen leukemi (AML). Sykdommen kan utvikle seg raskt og er dødelig hvis den ikke behandles. Med cellegiftbehandling vil de fleste kureres.

Forekomst

Forekomst av akutt lymfatisk leukemi
Figuren viser at forekomsten av ALL er høyest hos barn.
Forekomst av akutt lymfatisk leukemi
Lisens: CC BY SA 3.0

I Norge oppdages omtrent 70 nye tilfeller hvert år. ALL er den vanligste kreftformen hos barn, og cirka to tredjedeler av dem som rammes av sykdommen er under 18 år. Hos barn er ALL vanligere enn AML, mens hos voksne er 80 prosent av de akutte leukemiene AML.

Årsaker

ALL utgår fra forstadier til lymfocytter. Lymfocyttene utvikles og modnes i fosterlivet. Lymfocyttene har til oppgave å gjenkjenne og uskadeliggjøre mikroorganismer som virus og bakterier. Lymfocytter som reagerer på kroppens eget vev skal renskes ut, mens de andre skal tilpasses slik at de kan gi oss motstandsdyktighet mot mikroorganismer.

Utviklingen av lymfocyttene er en komplisert prosess der det kan oppstå genfeil. Om lag fem av hundre blir født med forstadier til leukemi ved at genfeil har oppstått på tidlige modningsstadier til lymfocyttene. Hvis det kommer nye genforandringer (mutasjoner) på disse forstadiene kan de begynne å dele seg ukontrollert og gi opphav til mange umodne lymfocytter (lymfoblaster) som inntar store deler av beinmargen. Da har ALL oppstått.

Hvis immunsystemet får mye å jobbe med i det først leveåret, for eksempel gjennom vaksiner og infeksjoner, vil dette til en viss grad kunne beskytte mot at forstadiene utvikler seg til leukemi.

Symptomer

Leukemicellene vil vanligvis innta en stor del av beinmargen og fortrenge normale celler. Symptomene ved akutt lymfatisk leukemi er derfor knyttet til mangel på normale blodceller og immunceller, som lages i beinmargen.

Man kan også oppleve feber, nattesvette og uønsket vekttap, eller plager fra forstørrede lymfeknuter. Noen undergrupper kan ha brystsmerter på grunn av rasktvoksende svulst bak brystbeinet (T-lymfoblastleukemi) eller magesmerter på grunn av svulst i magen (Burkitts leukemi). Skjelett- og leddsmerter er også relativt vanlig, særlig hos barn.

Diagnose

Akutt lymfatisk leukemi i beinmarg

Lysmikroskopi av beinmargsutstryk ved akutt lymfatisk leukemi. Øverst i bildet ser man to granulocytter: Den ene har ganske kraftige røde korn, den andre, rett nedenfor, er mye lysere. De øvrige blå-lilla cellene er leukemiceller.

Akutt lymfatisk leukemi i beinmarg
Lisens: CC BY SA 3.0

For å stille diagnosen er det nødvendig med en beinmargsprøve. Den tas som regel fra hoftekammen. Beinmargsprøven undersøkes i mikroskop og med væskestrømscytometri. Hvis mer enn 20 prosent av beinmargscellene er lymfoblaster, har man diagnosen akutt lymfatisk leukemi. Lymfoblastene vil nesten alltid også gjenfinnes i blodet.

Det gjøres også genetiske analyser av leukemicellene for å avdekke hvilke mutasjoner som ligger til grunn, som igjen kan få betydning for valg av behandling.

Behandling

Akutt lymfatisk leukemi behandles ved å kombinere flere typer cellegift. På den måten unngår man at leukemicellene blir motstandsdyktige mot én type cellegift.

Behandlingsintensiteten bestemmes av hvilken undergruppe av ALL som foreligger og deles inn i mild, middels og kraftig behandling. Behandlingsresponsen måles regelmessig med væskestrømscytometri eller PCR-undersøkelse av en beinmargsprøve. På denne måten kan man oppdage én kreftcelle per 100 000 celler. Hvis responsen ikke er god nok, vil man øke behandlingsintensiteten.

Første fase av cellegiftbehandlingen pågår i fire uker, og har som mål å bringe leukemien til under én prosent av beinmargscellene. Etter dette fortsetter cellegiftbehandlingen for å fjerne siste rest av leukemi. Det gis cellegift intravenøst, via munnen i form av tabletter eller mikstur, og i ryggmargsvæsken.

Til slutt følger vedlikeholdsfasen med daglig inntak av tabletter med cellegift. Total behandlingstid er to til to og et halvt år.

For de som ikke kommer under 0,1–0,01 prosent leukemiceller i beinmargen etter tre måneders behandling tilrådes beinmargstransplantasjon (allogen stamcelletransplantasjon), eventuelt CAR-T (Chimeric Antigen Receptor-T) celler for yngre pasienter.

Komplikasjoner

Behandlingen må være kraftig for å oppnå kurasjon, og alle pasientene får komplikasjoner. Det er sjelden at man dør av behandlingen, men det kan forekomme på grunn av infeksjoner, blødninger eller blodpropper.

Behandlingen gir redusert immunforsvar med tilsvarende økt risiko for infeksjoner. Nøytropen feber er en tilstand med feber og samtidig lave nivåer av nøytrofile granulocytter. Disse hvite blodcellene har som hovedoppgave å drepe bakterier. Ved nøytropen feber kan infeksjonen raskt komme ut av kontroll og det er viktig å komme tidlig i gang med antibiotika.

Noe grad av nervebetennelse utvikles hos de fleste, oftest som prikking og nummenhet i hender og føtter. Beinskjørhet er også vanlig. Alle mister håret forbigående.

Prognose

Av barn mellom ett og tolv år kureres cirka 90 prosent. Deretter faller kurasjonsratene jevnt og trutt jo eldre man er. Voksne opptil 45 år har om lag 70 prosent kurasjonsrate. For pasienter over 45 år vil toleransen for cellegift være redusert, og man må tilpasse behandlingen etter det.

Barn under ett år har oftest en veldig spesiell mutasjon (KMT2A-mutasjon), noe som gir en dårligere prognose enn resten av barna.

Undergrupper

ALL deles inn i B- og T-celle-ALL (ofte forkortet B-ALL og T-ALL). T-ALL har litt dårligere prognose enn B-ALL hos barn, mens det ikke er forskjell hos voksne. T-ALL er generelt mer hurtigvoksende, og eventuelle tilbakefall kommer innen to og et halvt år. For B-ALL kan tilbakefall komme etter mange år.

Philadelphia-kromosom-positiv ALL

I en del tilfeller av ALL finner man et såkalt Philadelphia-kromosom. Det er et kromosomavvik hvor en bit fra kromosom 9 har blitt festet på kromosom 22 (en translokasjon). Når dette skjer, oppstår det et nytt gen som gir opphav til enzymet BCR-ABL. BCR-ABL-enzymet gjør at kreftcellene deler seg. Ved å hemme enzymet med en tyrosinkinase-hemmer og samtidig gi cellegift eller antistoffbehandling kan sykdommen ha en god prognose.

Burkitts leukemi

Ved Burkitts leukemi har kreftcellene et kromosomavvik (også her en translokasjon) der en del av kromosom 8 har flyttet seg til kromosom 14 (t(8;14)). Dette fører til at det blir produsert store mengder av C-myc-proteinet, som igjen gir signal om celledeling. Dette er den mest hurtigvoksende kreftformen man kjenner. Prognosen er god med kraftige cellegiftkurer over fire til fem måneder.

ETV6-RUNX1 leukemi

Dette er den vanligste varianten av ALL hos barn. Den skyldes også en translokasjon (t(12;21)). Den har god prognose og er blant undergruppene som kan kureres med mild behandlingsintensitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg