Gentamicin, et antibiotikum som brukes ved bakterieinfeksjoner, bl.a. mot mange bakteriestammer som er resistente mot andre antibiotika. Det er et aminoglykosid som hemmer bakterienes proteinsyntese.