Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, bakteriell infeksjon i nyrebekkenet. Det vil samtidig også alltid være en betennelsesreaksjon i selve nyrevevet omkring. Vi skjelner mellom akutt og kronisk pyelonefritt.

Akutt pyelonefritt er hyppigst hos kvinner. Tilstanden sees også hos barn.

Akutt pyelonefritt er oftest forårsaket av de bakterier som gir urinveisinfeksjon, dvs. tarmbakterier som Escherichia coli, men Proteus, Klebsiella og andre bakteriestammer kan også forekomme. De fleste tilfeller av pyelonefritt skyldes en oppadstigende infeksjon. Infeksjonen forplanter seg til nyrene via urinlederne. I slike tilfeller vil man finne de nevnte bakteriene.

I andre tilfeller kan infeksjon et annet sted i kroppen spre seg til nyrene med blodbanen. Da vil infeksjonen som regel skyldes andre bakterier, oftest stafylokokker.

Nyrestein og hydronefrose er vanlige årsaker til pyelonefritt.

Ved akutt pyelonefritt blir pasienten høyfebril, og vil ofte ha kulderystelser og føle seg syk og medtatt. Smerter i nyreregionen er ofte, men ikke alltid, til stede.

Diagnosen stilles på sykdomsbildet og ved at man påviser puss i urinen. Ved mikroskopi vil man finne rikelig med hvite blodceller. Ved dyrkning av urin vil det også komme oppvekst av mikrober. Ved papirstrimmelundersøkelse, såkalt stiks, vil man få en fargereaksjon som viser urinveisinfeksjon.

Siden sykdommen kan være en komplikasjon til andre lidelser i urinveiene, er det viktig at urinveiene kartlegges med både røntgen- og ultralydundersøkelse.

Behandlingen av akutt pyelonefritt er med antibiotika. I kompliserte tilfeller vil det være nødvendig å dyrke urinen både for å finne ut hvilken mikroorganisme som er til stede, og hvilke medikamenter denne er påvirkelig av.

Hvis akutt pyelonefritt oppstår hos en pasient hvor urintransporten fra nyren og ut av kroppen er hindret, kan infeksjon kompliseres med blodforgiftning (urosepsis), som er en meget alvorlig tilstand. Dette kan f.eks. skje ved en blokkerende stein i urinlederen eller ved mangelfull blæretømming hos prostatikere. Hos pasienter med urinveisinfeksjon er det derfor helt essensielt at urindrenasjen skjer uhindret.

En annen komplikasjon til pyelonefritt er utvikling av nyreabscess.

Kronisk pyelonefritt er en interstitiell og tubulær sykdom som fører til svinn av nyrevev, og omfatter også det som kalles refluksnefropati hvor vesikouretral refluks er en viktig årsak til de kroniske forandringene.Det kan komme arraktige inndragninger på nyrens overflate. Tilstanden varer i flere år. Ved kronisk pyelonefritt kan symptomene ofte være meget beskjedne, men det er karakteristisk at disse pasientene har hatt gjentatte episoder med akutt pyelonefritt, spesielt i barneårene. Kronisk pyelonefritt vil kunne føre til en gradvis tiltagende reduksjon av nyrefunksjonen, som i enkelte tilfeller vil kunne lede til nyresvikt og behov for nyretransplantasjon.

Se også pyelitt, urinveisinfeksjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.