pneumokokkvaksine

Vaksine mot pneumokokkinfeksjoner blir laget av polysakkarid fra pneumokokkenes kapsel. Ulike stammer av pneumokokker har litt forskjellig overflatepolysakkarid. Tre vaksiner er i dag (2007) på det norske marked.

Faktaboks

Uttale
pneumokˈokkvaksine

23-valent pneumokokkvaksine

Vaksinen (Pneumovax) inneholder polysakkarid fra 23 ulike pneumokokktyper og har vært tilgjengelig i Noreg siden 1984. Vaksinen induserer ikke antistoffer hos barn under 2 år. Disse 23 vaksineantigenene dekker ca. 90 % av de systemiske pneumokokkstammene som er isolert i Norge. Beskyttende effekt av vaksinen varierer med grunnlidelse og alder, og det er påvist god beskyttelse og redusert risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av pneumoni hos noen målgrupper for vaksinen. Hos andre, som f. eks eldre personer, er effekten av vaksinen dårligere dokumentert. Vaksinen gis enten subkutant eller intramuskulært, basisvaksinasjon består av én dose.

Anbefalte indikasjoner (i Norge) for denne 23-valente vaksinen er:

Anatomisk eller funksjonell miltmangel. Vaksinen gis om mulig to uker før planlagt kirurgisk fjerning av milten (splenektomi). Det er vist god immunrespons ved vaksinasjon rett etter operasjon, men responsen kommer ikke fort nok til å gi noen beskyttelse mot postoperativ sepsis. Etter akutt splenektomi bør vaksinen av praktiske grunner gis før pasienten forlater sykehuset.

  1. Hiv-infeksjon.
  2. Nedsatt infeksjonsforsvar som følge av Hodgkins sykdom, leukemi, myelomatose. Vaksinen bør om mulig gis minst ti dager får cytostatika- og/eller strålebehandling.
  3. Kroniske hjerte- og karsykdommer og kroniske lungesykdommer.
  4. Tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller annen alvorlig pneumokokkinfeksjon.
  5. Cerebrospinalvæskelekkasje.
  6. Alder over 65 år.

Pneumokokkantistoffnivået vil reduseres over tid, og det kan derfor være behov for å gjenta vaksinasjonen. For eldre personer anbefales revaksinasjon etter ca. ti år. For personer med funksjonell eller anatomisk miltmangel bør man vurdere revaksinasjon etter tre – fem års tid på grunnlag av antistoffnivå i serum. Hos andre personer med nedsatt immunforsvar må behovet for revaksinasjon vurderes i det enkelte tilfelle, eventuelt etter antistoffmåling.

Konjugert pneumokokkvaksine

To konjugerte vaksiner finnes på det norske marked. Konjugert innebærer at polysakkarid- antigenene er koplet til et protein, noe som fører til bedre immunsvar. Den ene vaksinen (Prevenar 13) inneholder polysakkarid fra 13 serotyper, mens 10 serotyper er inkludert i den andre vaksinen (Synflorix).

Konjugerte vaksiner gir god antistoffrespons også hos barn under 2 år, og det er først og fremst denne aldersgruppen som er målgruppen for vaksinen.

En konjugerte vaksine som inneholdt 7 ulike polysakkaridantigener, inngikk i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2006, men fra 2010 har særlig vaksinen med 13 antigener vært nesten enerådende. Vaksinen skal gis intramuskulært

Konjugerte vaksiner skal også først og fremst beskytte mot invasiv pneumokokkinfeksjon (meningitt, pneumoni m.m.). Og etter at vaksinen ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet, har det vært en kraftig nedgang i antall tilfeller av alvorlig pneumokokkinfeksjon hos barn i Norge. Det er også norske data som tyder på at vaksinen kan bidra til lavere forekomst av mindre alvorlige pneumokokkinfeksjoner de første tre leveår.

Anbefalte indikasjoner for konjugert pneumokokkvaksine:

  1. Spedbarn i henhold til det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. og gis i vaksinasjonsprogrammet ved alder 3, 5 og 12 måneder og en fjerde dose i andre leveår. Starter man i andre leveår eller seinere, holder det med færre doser.
  2. Barn under fem år med spesielle risikofaktorer som manglende miltfunksjon, hiv-infeksjon eller annen immunsvikttilstand, alvorlig hjerte- eller lungesykdom, annen kronisk sykdom, gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom eller antatt økt risiko for invasiv pneumokokksykdom.

Spørsmålet om revaksinasjon av barn eller voksne etter primærvaksinasjon med konjugert vaksine, bør avgjøres i hvert enkelt tilfelle blant annet avhengig av hva som var indikasjonen for vaksineringen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg