Store norske leksikon

#Kroppens organer og systemer


Les hovedartikkelen

hjernen

Hjernen er det organet som gjer oss i stand til å sanse, tenkje og styre kroppen sine rørsler. Hjernen ligg inni hovudskallen. Rundt hjernen ligg det fleire lag med hjernehinner.Hjernen er ein del ...

nervesystemet

Nervesystemet er en fellesbetegnelse på alt nervevev i kroppen. Nervesystemet styrer kroppens atferd gjennom å kontrollere muskler og kjertler (effektororganene), samt å motta og lede impulser fra ...

sansene

Sansene omfatter syn, hørsel, luktesans, smakssans og følesans. Hos enkelte dyrearter finnes andre typer sanser, slik som elektrosepsjon (sansing av elektriske felter) og magnetosepsjon (sansing av...