IgA-nefritt, den mest vanlige form for glomerulonefritt. Karakterisert av binding av immunkompleks som inneholder immunoglobulin A (IgA) i mesangialcellene i glomerulus (illustrasjon, se glomerulonefritt). Kalles også Bergers sykdom etter den franske patologen Jean Berger.

Forandringer som ved IgA-nefritt ses også ved Henoch-Schönleins purpura.

IgA-nefritt kan opptre i alle aldre, men er mest vanlig hos yngre voksne og barn, og hyppigere blant menn. Hyppigheten angis forskjellig i ulike land, men i Europa er det ca. 20–30 nye tilfelle/1 million innbyggere per år.

Tilstanden gir som regel ingen symptomer, og påvises oftest tilfeldig gjennom mikroskopisk hematuri (blod i urin), men av og til også ved synlig hematuri. Økt grad av hematuri eller mørk urin i forbindelse med infeksjoner er ikke uvanlig – da påvises det også ofte proteinuri og sylindruri, et nefrittisk urinsediment. Enkelte pasienter angir flankesmerter.

Høyt blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon er sjelden på diagnosetidspunktet.

Diagnosen stilles ved biopsi av nyre med påvisning av mesangial proliferasjon (økning av støttevev og celler; såkalt mesangioproliferativ glomerulonefritt) ved lysmikroskopi, og påvisning av IgA-immunkomplekser i nyrevevet ved immunhistokjemiske og elektronmikroskopiske undersøkelser. Forandringene i nyrevevet er som regel beskjedne, men en sjelden gang kan forandringene være uttalte, med stor grad av betennelsesreaksjon og arrdannelse i nyrevevet. Da er ofte nyrefunksjonen påvirket.

Årsaken til IgA-nefritt er ikke kjent. Sannsynligvis foregår dannelsen av IgA annet sted og føres til nyrene gjennom blodtilførselen, hvor nedslag av IgA i nyrevevet leder til en betennelsesreaksjon og arrdannelse. Tonsiller danner IgA (glykosylert IgA) av den typen som finnes i nyrene ved IgA-nefritt, men de kan også komme fra beinmarg.

IgA-nefritt kan være assosiert med inflammatorisk tarmsykdom, kronisk leversykdom og forskjellige autoimmune sykdommer.

IgA-nefritt er en kronisk tilstand, men i perioder kan urinen være helt normal, og hos mange vil aldri nyrefunksjonen påvirkes eller gi høyt blodtrykk. Hematuri og proteinuri opptrer ofte i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner eller annen febril sykdom. Nyrefunksjon påvirkes i større eller mindre grad hos om lag 30–40 % over flere tiår, og hos ca. 10 % vil nyrefunksjonen kunne bli alvorlig nedsatt og medføre behov for dialyse eller nyretransplantasjon.

Hos noen få pasienter med uttalt lekkasje av proteiner i urinen eller nedsatt nyrefunksjon kan det være aktuelt med steroidbehandling og annen immundempende behandling når diagnosen er sikker. De som har fått påvist IgA-nefritt, skal undersøkes regelmessig (som regel årlig) med måling av blodtrykk, undersøkelse av urin og nyrefunksjon. Det er holdepunkter for at fiskeolje kan være gunstig ved denne tilstanden.

Viktigste forebyggende tiltak er blodtrykksbehandling dersom blodtrykket er høyt, og reduksjon av proteinuri da dette i seg selv også kan skade nyrene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.