IgA-nefritt

IgA-nefritt. Elektronmikroskopisk bilde som blant annet viser elektrontett deponering (nedslag) av immunglobulin A. Ved immunhistokjemisk undersøkelse brukes antistoff mot immunglobulin A for å sikre diagnosen (ikke vist).

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

IgA-nefritt er en sykdom med kronisk betennelse i nyrenøstene som skyldes en unormal immunrespons hvor kroppens immunoglobuliner av typen IgA avleires i nyrenøstene. Dette skaper en betennelsesreaksjon. Det er altså ikke bakterier eller virus som skaper betennelsen. IgA-nefritt er den klart vanligste formen for kronisk glomerulonefritt (illustrasjon, se glomerulonefritt).

De samme forandringene som ved IgA-nefritt ses også ved Henoch-Schönleins purpura.

Forekomst

IgA-nefritt kan opptre i alle aldre, men er mest vanlig hos yngre voksne og barn, og hyppigere blant menn. I Europa er det årlig omkring 20–30 nye tilfeller per én million innbyggere. Forekomsten er mye høyere i asiatiske land.

Symptomer og tegn

Tilstanden gir som regel ingen symptomer, og påvises oftest tilfeldig gjennom mikroskopisk hematuri (ikke synlig mengde blod i urinen), men av og til også ved synlig hematuri, særlig i forbindelse med halsinfeksjon. Ved aktiv sykdom påvises det ofte protein i urinen og ved mikroskopisk undersøkelse av urinen finnes proteinavstøpninger (sylindre). Dette kalles nefrittisk syndrom. Ved aktiv sykdom kan blodtrykket bli forhøyet og nyrefunksjonen kan bli svekket.

Diagnose

Diagnosen stilles ved biopsi av nyrene med påvisning av mesangial proliferasjon (økning av støttevev og celler; såkalt mesangioproliferativ glomerulonefritt) ved lysmikroskopi. Avgjørende funn er påvisning av IgA-immunkomplekser i glomeruli. Graden av forandringer i biopsien vil variere med når i sykdomsforløpet biopsien tas. Forandringene i nyrevevet kan være beskjedne, men ved langtkommet sykdom kan det være svær betennelsesreaksjon og arrdannelser i nyrevevet. Da er ofte nyrefunksjonen betydelig redusert.

Årsak

Årsaken til IgA-nefritt er ikke kjent i detalj. Det er indikasjoner på at det kan være forandringer i kroppens naturlige immunglobuliner av IgA-typen som medvirker til at disse blir avleiret i nyrenøstene. Det er holdepunkter for at tarmen kan være medvirkende til endringer som oppstår i kroppens IgA. IgA-nefritt kan være assosiert med inflammatorisk tarmsykdom, kronisk leversykdom og forskjellige autoimmune sykdommer. Det er også en komponent av arvelig disposisjon for sykdommen.

Sykdomsutvikling

IgA-nefritt er en kronisk tilstand, men hos mange er mikroskopisk hematuri det eneste unormale funn. Hematuri og proteinuri kan opptre i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner eller annen febril sykdom. Forhøyet blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon finnes hos 30–40 prosent i løpet av flere tiår. Hos rundt ti prosent vil nyrefunksjonen gå tapt og medføre behov for dialyse eller nyretransplantasjon.

Behandling

Hos noen få pasienter med uttalt lekkasje av proteiner i urinen eller nedsatt nyrefunksjon kan det være aktuelt med steroidbehandling og annen immundempende behandling. De som har fått påvist IgA-nefritt, skal undersøkes regelmessig (som regel årlig) med måling av blodtrykk, undersøkelse av urin og nyrefunksjon. Ved mer aktiv sykdom kreves hyppigere kontroller. Det pågår kliniske studier for å undersøke om betennelsesdempende midler som virker i tarmen kan ha en gunstig effekt.

Forebygging

Viktigste forebyggende tiltak er blodtrykksbehandling dersom blodtrykket er høyt, og reduksjon av proteinuri da dette i seg selv også kan skade nyrene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg