Langvarig dyp, venøs svikt som også har utviklet lymfødem
Langvarig dyp, venøs svikt som også har utviklet lymfødem
Lisens: CC BY SA 3.0

Kronisk sår er sår som ikke gror som forventet.

Det finnes ulike kriterier for når et sår kan kalles kronisk. Kriteriene bygger på tidsforløp og sårtilhelingsprosessen.

 • Tidsforløp: Dersom et sår ikke har tilhelet i løpet av seks uker, til tross for god behandling, regnes såret som kronisk.
 • Størrelse: Dersom sårets størrelse reduseres mindre enn 15 prosent ukentlig eller mindre enn 50 prosent i løpet av fire uker, regnes det som et kronisk sår.

I sår som tilheler normalt er det en betennelse som ofte bare varer i en uke. Kroniske sår har derimot en vedvarende betennelse. Denne er ofte forårsaket av bakterier.

Kroniske sår kan deles inn i to hovedgrupper: systemiske sår og traumesår. Systemiske sår er sår som i all hovedsak skyldes en annen sykdom i kroppen, en systemisk sykdom. Traumatiske sår er sår som ikke tilheler på grunn av lokale forhold i såret. Slike sår kalles også post-traumatiske sår.

Rundt 60 prosent av kroniske sår som behandles av helsevesenet er traumatiske sår, mens 40 prosent er systemiske sår. De traumatiske sårene heler vanligvis lettere enn de systemiske sårene.

Systemiske sår

Pasienter med systemiske sår har en sykdom som gjør at såret oppstår eller som gjør tilhelingsprosessen mer komplisert. Det er flere forhold som kan gi slike sår.

Sirkulatoriske sår

Sirkulatoriske sår skyldes sykdom i sirkulasjonssystemet. De deles inn i venøse, arterielle, arteriovenøse blandingssår og lymfatiske sår. Det finnes også kombinasjoner av disse.

Venøse sår skyldes skade på venene. Veneskade fører til at oksygenfattig blod ikke transporteres tilbake til hjertet. Konsekvensen av dette er at blodet hoper seg opp i venene og det blir høyt trykk i venene (venøs hypertensjon).

Arterielle sår skyldes trange eller tette arterier, som regel i beina. Dette gjør at tilførselen av oksygenrikt blod til beina blir nedsatt. Disse sårene kan komme spontant, eller være forårsaket av en mindre skade.

Arteriovenøse blandingssår er sår som skyldes svikt i både venene og arteriene.

Lymfatiske sår er forårsaket av skader eller sykdom i lymfeårene. Svikt i lymfeårene gjør at overskuddsvæske ikke blir drenert, og det oppstår væskeopphopning eventuelt med staseeksem. Dette kan være forårsaket av arvelig sykdom, ervervet sykdom i lymfeårene eller sekundært til andre sykdommer, som langvarig venøs svikt.

Diabetessår

Sykdommen diabetes kan forårsake en lang rekke komplikasjoner. De komplikasjonene som har sammenheng med sårdannelse er nedsatt arteriell sirkulasjon på grunn av aterosklerose og skader på nervene til beina (nevropati). For at et sår kan kalles et diabetessår må det være lokalisert nedenfor ankelen og være forårsaket av aterosklerose og/eller nevropati.

Trykksår

Trykksår oppstår i sammenheng med redusert mobilitet, sensitivitet og/eller evne til å oppfatte trykk mot huden. Det kan for eksempel være lammelser, nedsatt følelsessans eller demens. Konsekvensen er at trykket mot huden og vevet under huden blir så stort at huden skades. Blir trykket stort nok kan også underliggende muskulatur skades. I noen tilfeller går såret helt ned til underliggende knokkel, og kan forårsake infeksjon i knokkelen (osteomyelitt).

Sår som skyldes hudsykdommer

En lang rekke hudsykdommer kan føre til sårdannelse. Den medisinske behandlingen av disse sykdommene, og dermed også sårene, er som regel avgjørende for om såret kan tilhele eller ikke. Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft. Den kjennetegnes ofte av et sår som ikke vil gro. Et annet eksempel er pyoderma gangrenosum, en nekrotiserende betennelsestilstand som fører til smertefulle og langvarige sår, dersom ikke adekvat behandling iverksettes.

Traumatiske eller post-traumatiske sår

Traumatiske sår skyldes forhold lokalt i eller rundt såret. Dette området innen sårbehandlingen er svakt strukturert, og kunnskapsgrunnlaget er vesentlig svakere enn for systemiske sår. Lokale forhold som kan påvirke sårets heling er:

 • væskeopphopning (ødem)
 • fremmedlegemer
 • dødt (nekrotisk) vev
 • lokalt trykk
 • bakteriell infeksjon eller dannelse av biofilm
 • hypergranulasjon
 • overvekt av aldersceller i såret (senecent cells)

Traumatiske sår kan utløses av for eksempel:

 • Hudkontusjoner: Lavenergiskader mot huden, vanligvis på leggen
 • Hudrifter (på engelsk «skin tears»): Huden løsner fra underlaget på grunn av skade eller friksjon.
 • Termiske skader: Brannskader, frostskader, kjemiske skader og skader forårsaket av elektrisitet.
 • Postoperative sårkomplikasjoner, også kalt SSI (surgical site infections). Disse kan ha flere årsaker: 1) Infeksjon i operasjonssåret eller donorsted for hudtransplantasjon. 2) Blødning, ansamling av sårvæske (serom) eller puss i et operasjonssår. 3) Såret sprekker opp.

Selvskading

Kroniske, traumatiske sår kan også skyldes selvskading. Disse sårene kan være svært utfordrende både for pasienten og behandleren. Det kan være sår:

 • laget av pasienten selv
 • som er oppstått av andre årsaker, for eksempel traumesår, som pasienten så hindrer i å gro
 • som skyldes kloring på skorper, kviser og andre hudforandringer, på grunn av manglende impulskontroll. Slike sår regnes også i denne gruppen, selv om hensiktene er andre enn for de to første gruppene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg