Orosomukoid, glykoprotein som produseres i leveren og sirkulerer i plasma, hvor det har flere funksjoner, bl.a. som transportprotein for enkelte hormoner og medikamenter. Orosomukoid er et akuttfaseprotein som øker i mengde ved forskjellige betennelsestilstander, særlig ved leversykdommer.