Orosomukoid er et glykoprotein som produseres i leveren og sirkulerer i plasma. Dette stoffet har flere funksjoner, blant annet som transportprotein for enkelte hormoner og legemidler. Orosomukoid er et akuttfaseprotein som øker i mengde ved forskjellige betennelsestilstander, særlig ved leversykdommer.